preloader

kategoria

Pramerica Życie zmienia się w Unum Życie

07 grudnia 2018 Firma

Pramerica Życie TUiR SA ma nowego właściciela Grupę Unum – zapewniającą ochronę finansową ponad 36 milionom klientów w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W związku z tym, Pramerica zmienia nazwę na Unum Życie TUiR S.A.

Zmiana właścicielska spółki oraz zmiana nazwy nie mają wpływu na zawarte już z klientami umowy ubezpieczenia, które będą kontynuowane, a ich warunki pozostaną bez zmian. Z czasem oferta firmy będzie rozwijana, by móc jeszcze lepiej spełniać zmieniające się potrzeby finansowe klientów indywidualnych i firm. 

 

„Nasza firma przez 20 lat istnienia na polskim rynku zyskała zaufanie ponad 190 000 klientów oferując sprawdzone i rzetelne produkty w oparciu o najlepsze standardy sprzedażowe. Dla nas kluczowe jest spełnienie danych klientom obietnic. Dlatego cieszymy się, że nasz nowy właściciel podziela nasze przywiązanie do jakości i bezkompromisowej etyki. A dodatkowo dzięki jego doświadczeniu i wiedzy będziemy mogli rozwijać nasze portfolio oraz oferować klientom cenne doświadczenia z naszą nową marką” – powiedziała Aneta Podyma-Milczarek, prezes zarządu Unum Życie TUiR S.A.

 

Nowe możliwości

 

Unum, po dokładnym przeanalizowaniu możliwości i potrzeb rynkowych, nada nowy wymiar aktualnie realizowanej strategii, inwestując m.in. w segment ubezpieczeń indywidualnych i grupowych. Jest również zainteresowane wdrożeniem nowych rozwiązań cyfrowych usprawniających procesy obsługi klienta oraz rozwiązań produktowych.  

 

„Chcemy wraz z naszą nową spółką w Polsce realizować strategię objęcia profesjonalną ochroną finansową coraz większej liczby klientów i tym samym być realnym oparciem w ich trudnych sytuacjach życiowych. Jestem przekonany, że dzięki zaangażowaniu pracowników i współpracowników w Polsce, dojrzałości zarządu spółki, a także naszej ścisłej współpracy, będziemy mogli z powodzeniem zaspokajać potrzeby finansowe różnych grup klientów” – powiedział Peter O’Donnell, członek zarządu Grupy Unum oraz prezes i dyrektor generalny Unum UK.

 

Nowa nazwa – ta sama misja

 

Pramerica zmienia nazwę na Unum Życie TUiR S.A. Będzie to czwarta z kolei spółka Unum Group, obok Unum US, Unum UK i Colonial Life. Nazwa „Unum” pochodzi z łaciny i oznacza „jeden”. To symbol jednej wspólnej pracy w wielu spółkach Grupy Unum na rzecz klientów i ich bezpieczeństwa finansowego. 

 

„Jako Unum nadal będziemy zapewniać klientom spokój ducha dziś, chroniąc jutro tych, których kochają. Ta misja jest niezwykle ważna dla nas i naszego nowego właściciela” – dodaje Aneta Podyma-Milczarek.

 

Misję tę oddaje również logo Unum. Trzy kropki umieszczone nad nazwą symbolizują ludzi. Patrząc uważniej, zobaczymy w logo trzy różne osoby to symbol różnorodności, którą Unum wspiera zarówno wśród klientów, jak i jako pracodawca zatrudniający ponad 10 000 profesjonalistów
z różnych kultur.

Pramerica Życie Najlepszym Pracodawcą

23 listopada 2018 Firma

Angażujące pracowników miejsce pracy, jakie tworzy Pramerica Życie oraz kultura organizacyjna oparta na wartościach zostały docenione w badaniu Aon Best Employers, na postawie którego spółka uzyskała tytuł Najlepszego Pracodawcy. To jedyna firma ubezpieczeniowa wyróżniona w tegorocznej edycji badania.

 
Badanie Aon Best Employers realizowaliśmy w wyjątkowo wymagającym momencie w historii naszej firmy – okresie zmiany właścicielskiej. Tak wysokie wyniki badania są głosem naszych pracowników i współpracowników wyrażającym, że czują się z nami dobrze, wierzą we wspólną przyszłość, chcą z nami pracować i rozwijać się. Serdecznie dziękuję za ich zaufanie, które pozwoliło nam tak pięknie zakończyć ten wymagający rok i przeprowadzić z sukcesem niezwykle żmudny proces zmiany właścicielskiej. Nasi pracownicy i współpracownicy wykazali się niezwykłą dojrzałością i profesjonalizmem nieprzerwanie otaczając naszych klientów doskonałą obsługą. To wspólnie z nimi tworzymy wyjątkowe miejsce pracy, pełne szacunku i możliwości, a tytuł Najlepszego Pracodawcy jest tego znakomitym odzwierciedleniem” – komentuje Aneta Podyma-Milczarek, prezes zarządu Pramerica Życie.
 
O badaniu Aon Best Employers
 
Aon Best Employers to program prowadzony i rozpoznawalny na całym świecie. Wyłania on firmy, które tworzą najbardziej angażujące miejsca pracy, a tytuł Najlepszego Pracodawcy jest przyznawany wyłącznie w oparciu o wyniki badań pracowników. Najlepsi Pracodawcy to firmy, które niezależnie od potencjalnych barier takich, jak np. rozmiar przedsiębiorstwa, geograficzne rozproszenie, czy też specyfiki branżowej danej organizacji, zbudowały środowiska pracy oparte na angażującym przywództwie. Najlepsi Pracodawcy to firmy o kulturze wysokich wyników oraz wiarygodnej marce pracodawcy.
 
W 13. edycji programu Aon Best Employers przebadanych zostało 131 polskich firm. Były to organizacje o różnej wielkości. Spośród nich, na podstawie badań pracowników, wyłoniono 12 Najlepszych Pracodawców, wśród których znalazła się Pramerica Życie. To jedyna firma z branży ubezpieczeń wśród tegorocznych laureatów.
 
HR Najwyższej Jakości
 
Pramerica Życie po raz drugi z rzędu uzyskała także certyfikat HR Najwyższej Jakości, przyznawany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. O przyznaniu certyfikatu HR Najwyższej Jakości decyduje pozytywna weryfikacja wdrożonej strategii zarządzania zasobami ludzkimi, realizowanych inicjatyw wewnętrznych wzmacniających motywację pracowników oraz budujących przyjazną kulturę organizacyjną, a także oferowanego pracownikom pakietu benefitów.
 
Zarówno tytuł Najlepszego Pracodawcy, jak i certyfikat HR Najwyższej Jakości to nasza ogromna duma, a także zobowiązanie, by niezmiennie utrzymywać najwyższe standardy zarządzania najważniejszym dla nas kapitałem: naszymi ludźmi. Obecnie współpracujemy z niemal 400 pracownikami i współpracownikami, wspólnie z nimi tworząc w 12 największych polskich miastach niezwykle przyjazne, otwarte, uczciwe i oparte na szacunku środowisko pracy. Wraz z nowym właścicielem – Grupą Unum – otwierają się przed nami nowe możliwości, dzięki którym będziemy mogli rosnąć i rozwijać się tworząc nowe miejsca pracy” – dodaje Piotr Lipa, Dyrektor Działu Personalnego.

Razem możemy więcej – Dzień Wolontariusza w Pramerica Życie

26 października 2018 CSR

Fundacja Pramerica oraz Pramerica Życie zorganizowały w Polsce Dzień Wolontariusza, podczas którego wolontariusze: pracownicy, współpracownicy i ich rodziny pomagały w domach dziecka, domach dla bezdomnych, świetlicach środowiskowych, szpitalach, a także w schronisku dla zwierząt na terenie Polski.

 
262 wolontariuszy, przepracowało bezinteresownie łącznie 146 godzin we wrześniu i w październiku na rzecz 10 placówek w 9 miastach w Polsce, by pomóc tym, których los wyjątkowo doświadczył.
 
Pomoc innym jest w DNA naszej organizacji. Zaangażowanie naszych wolontariuszy dowodzi nie tylko wrażliwości na potrzeby innych, ale także pokazuje, że łącząc siły wnosimy niezwykłą wartość dla ludzi, których otaczamy naszym wsparciem. Na co dzień dbamy o naszych klientów, a poza pracą angażujemy się, by nieść pomoc w lokalnych społecznościach.” – powiedziała Aneta Podyma-Milczarek, prezes zarządu Pramerica Życie.
 
Dzień Wolontariusza polega na wykonywaniu pracy charytatywnej na rzecz lokalnych społeczności, by nieść pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Pomoc opiera się nie tylko na pracach remontowych i porządkowych, ale również na zorganizowaniu atrakcji dla podopiecznych placówek.
 
W tym roku firma odwiedziła: Dom dla Bezdomnych Betlejem w Warszawie, Stowarzyszenie Św. Celestyna w Mikoszowie, Dom Dziecka w Kórniku, Centrum Administracyjne nr 1 Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Krakowie, Szpital Dziecięcy w Olsztynie, Tęczowy Domek Interwencyjny w Szczecinie, Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy, Stowarzyszenie „Nowy Port” im. K. Lisieckiego „Dziadka” w Gdańsku, Centrum Opiekuńczo-Wychowawcze Pomocy Dziecku i Rodzinie w Sosnowcu oraz Stowarzyszenie „Wspólnymi Siłami” Dom Samotnych Matek z Dziećmi w Warszawie.

Pramerica w Grupie Unum

01 października 2018 Firma

Z dniem 1 października 2018 roku Pramerica Życie TUiR SA stała się częścią Grupy Unum, spółki założonej w 1848 roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

 
Unum jest liderem w zapewnianiu ochrony finansowej w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Firma specjalizuje się w ubezpieczeniach na życie, na wypadek trwałego inwalidztwa, od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz poważnych zachorowań. W 2017 roku Unum odnotowała przychody w wysokości 11,3 miliarda USD i wypłaciła klientom świadczenia o wartości prawie 7 miliardów USD.

CSRFirmaProduktRynek