preloader

kategoria

Unum Życie z tytułem Super Etycznej Firmy

22 marca 2019 Firma

Unum Życie zostało po raz czwarty już wyróżnione tytułem Etyczna Firma Roku w konkursie organizowanym przez redakcję Pulsu Biznesu.

 
Nieprzerwane budowanie kultury opartej na wartościach zostało docenione przez kapitułę, która dodatkowo wyróżniła spółkę tytułem Super Etycznej Firmy.
 
Uczciwość, zaangażowanie oraz odpowiedzialność wyznaczają kierunki naszych działań. Wraz z ponad 400 pracownikami i współpracownikami codziennie dbamy o ochronę życia i zdrowia naszych klientów, wierząc, że wartości, którym hołdujemy są ponadczasowe. Tytuł Super Etycznej Firmy jest naszą dumą, uhonorowaniem konsekwentnej drogi w działaniu oraz uznaniem dla naszej pracy opartej na wartościach. To także zobowiązanie wobec klientów do dalszego pielęgnowania zaufania, jakim nas obdarzyli – powiedziała Aneta Podyma-Milczarek, prezes zarządu Unum Życie.
 
W konkursie Etyczna Firma wyróżnione zostały firmy prowadzące działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej na wartościach, wykazujące największą aktywność w tym obszarze na tle innych przedsiębiorstw w Polsce.
 
Spośród 102 nadesłanych zgłoszeń jedynie 24 firmy zdobyły tytuł „Etycznej Firmy”, a 3 zostały uhonorowane dodatkowym wyróżnieniem „Super Etycznej Firmy”.

Dzień Przedsiębiorczości w Unum Życie

20 marca 2019 CSR

Unum Życie wzięło udział w programie Dzień Przedsiębiorczości organizowanym przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości. 20 marca 2019 r. uczniowie szkół średnich odwiedzili centralę firmy oraz jej oddziały, by zgłębić wiedzę na temat działania branży ubezpieczeń oraz poznać pracę w towarzystwie ubezpieczeniowym.

 
Dzień Przedsiębiorczości w Unum zgromadził 16 uczniów z LVIII Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Baczyńskiego, CXXII Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Domeyki oraz Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego w Warszawie. Spotkanie rozpoczęło się prezentacją na temat historii firmy oraz wartości, które przyświecają jej pracownikom i współpracownikom w ich codziennej pracy. Uczniowie otrzymali również informacje na temat funkcjonowania zabezpieczeń finansowych oraz rynku ubezpieczeń w Polsce. Reszta dnia upłynęła młodzieży na poznawaniu codziennych obowiązków ich mentorów, dzięki czemu mogli oni doświadczyć pracy na stanowiskach w obszarze Komunikacji, Dziale Obsługi Klienta, Dziale Operacji Ubezpieczeń Grupowych, Dziale Oceny Ryzyka, IT oraz w oddziałach firmy, gdzie Life Protection Advisorzy (agenci ubezpieczeniowi Unum) spotykają się z klientami.
 
Bardzo cieszę się, że zgłosiłem się do programu Dzień Przedsiębiorczości. Dzięki takiej jednodniowej wizycie w Unum mogłem zobaczyć, jak wygląda praca takiej firmy od środka. Na pewno ułatwi mi to podjęcie trafnej decyzji przy planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej – powiedział Szymon, uczeń CXXII Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Domeyki, który był jednym z uczniów odwiedzających firmę.
 
Unum Życie od wielu lat jest partnerem Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości i corocznie wspiera ją w realizacji projektów takich jak program Otwarta Firma realizowany w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, oraz Dzień Przedsiębiorczości.
 
Dzięki takim inicjatywom my, wolontariusze mamy wspaniałą szansę doświadczyć pracy
z młodzieżą, dotrzeć ich otwartość na pierwsze doświadczenia zawodowe. Ogromnie się cieszymy, że możemy też zaspokoić ich ciekawość, pokazać jak wygląda nasza codzienna praca, jakie umiejętności są w niej ważne i jaki ma ona wpływ na innych. Takie doświadczenia wzbogacają i nas i uczniów, wspierając ich w wyborze przyszłej ścieżki kariery.
– dodaje Małgorzata Morańska, rzecznik prasowy Unum Życie.
 
Tegoroczny Dzień Przedsiębiorczości to już 16. edycja programu. Akcja co rok ucieszy się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów, jak i firm. Do tej pory udział w niej wzięło ponad 620 000 młodych ludzi, a w samym tylko 2018 roku – 26 000 uczniów z 668 szkół oraz 12 000 spółek i instytucji. Program jest objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Unum Życie z tytułem Mistrz Biznesu 2018

14 marca 2019 Firma

Magazyn Businessman.pl wyróżnił Unum Życie tytułem Mistrz Biznesu w kategorii: ubezpieczenia, doceniając wysokie wyniki, jakie spółka osiągnęła w pełnym nowych wyzwań roku 2018.

 
Wyniki, jakie osiągnęliśmy w minionym roku były najlepszymi w ponad 20-letniej historii spółki. To zasługa naszych pracowników, współpracowników i kadry menadżerskiej, ich zaangażowania i wyjątkowej dbałości o klientów. Otrzymany tytuł jest uhonorowaniem ich pracy w szczególnym dla nas okresie, podczas którego mierzyliśmy się dodatkowo ze zmianą akcjonariusza. Poradziliśmy sobie po mistrzowsku z tym wyzwaniem i dziś cieszymy się nie tylko wysokimi osiągnieciami, ale też wyjątkową dla nas nagrodą – powiedziała Aneta Podyma-Milczarek, prezes zarządu Unum Życie.
 
Nagroda Mistrz Biznesu jest przyznawana przez redakcję Businessman.pl od 2017 roku. Tytułem nagradzane są te firmy, które w poprzednim roku w szczególny sposób wykazały się mistrzostwem w prowadzeniu biznesu, promują pracę zespołową na rzecz wspólnego celu i kształtują wysokie standardy biznesowe w Polsce. W skład kapituły oceniającej wchodzą eksperci ds. rozwoju biznesu oraz przedstawiciele mediów.
Spośród 20 nominowanych, jedynie 7 firm zdobyło tytuł Mistrza Biznesu 2018.
 

2018 rokiem wielkich zmian i dobrych wyników finansowych

26 lutego 2019 Firma

Unum Życie TUiR S.A. odnotowało zysk netto w wysokości 22,1 mln zł. Przypis składki brutto z działalności bezpośredniej wzrósł o ok. 10% i wyniósł 262,0 mln zł. To kolejny bardzo dobry rok pod względem finansowym dla spółki.

 
Rok 2018 był przełomowy dla historii naszej spółki. Zmieniliśmy akcjonariusza, nazwę spółki, a pomimo tych zmian odnotowaliśmy dobre wyniki finansowe. To dowód ogromnego zaangażowania pracowników i współpracowników, wysokich standardów ich pracy oraz zaufania naszych klientów. Potwierdza to również fakt, że grono ubezpieczonych, których otaczamy ochroną wzrosło w ostatnim roku o ponad 14%. Dla nas niezmiennie priorytetem jest dotrzymywanie danych klientom obietnic oraz pielęgnowanie zaufania, jakim nas obdarzyli – komentuje wyniki Aneta Podyma-Milczarek, Prezes Zarządu Unum Życie.
 
W trosce o klientów
 
Opierając swoją działalność na oferowaniu klientom długotrwałych produktów ochronnych, kluczowym wskaźnikiem wiarygodności spółki jest wartość wypłaconych klientom świadczeń. W 2018 roku spółka wypłaciła uposażonym w najtrudniejszych momentach ich życia ponad 91,3 mln zł, a wartość ta była wyższa od zeszłorocznej o 19%.
 
Stały wzrost
 
W 2018 roku Unum Życie utrzymało wysoką dynamikę przypisu składki brutto z działalności bezpośredniej. Składka przypisana brutto z działalności bezpośredniej za rok 2018 wyniosła 262,0 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oznacza wzrost o około 10%.
 
Towarzystwo utrzymuje konsekwentną politykę inwestycyjną. Przychody z lokat za rok 2018 wyniosły blisko 30,4 mln zł i były o około 6% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Spółka odnotowała zysk netto za 2018 rok w wysokości 22,1 mln zł.
 
Bezpieczeństwo przede wszystkim
 
Unum Życie utrzymuje niezmiennie wysoki poziom bezpieczeństwa środków powierzonych przez klientów, określany poprzez wskaźnik pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) środkami własnymi. Wskaźnik ten na koniec 2018 roku wyniósł 240%, natomiast wskaźnik pokrycia minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) środkami własnymi wyniósł 959%. Wpływ na stabilną sytuację finansową Spółki ma także konsekwentna polityka inwestycyjna, opierająca się na inwestowaniu głównie w skarbowe papiery dłużne.
 
Przyszłość pod marką Unum
 
Od 1 października 2018 roku spółka działa w nowej strukturze właścicielskiej. Silna koncentracja na zapewnianiu klientom wartościowej ochrony ubezpieczeniowej nadal pozostaje w strategicznym centrum działań Unum Życie.
 
Chcemy być dla klientów ubezpieczycielem pierwszego wyboru, a to oznacza stałe doskonalenie jakości obsługi, oferty produktowej i narzędzi pracy. Przed nami czas inwestycji i digitalizacji pracy, służących usprawnieniom w obszarze obsługi klienta poprzez automatyzację części procesów. Dodatkowo rozwijamy ofertę produktową, by móc oferować klientom kompleksową pomoc w razie długotrwałej niezdolności do pracy. Stawiamy na rozwój naszych struktur sprzedaży, zarówno w obszarze Life Protection Advisor, jak i ubezpieczeń grupowych. Wszystko po to, by jak najpełniej służyć klientom, zapewniać spokój ducha dziś, chroniąc jutro tych, których kochają – dodaje Aneta Podyma-Milczarek.
 
Unum Życie stawia na rozwój czerpiąc z bogatego doświadczenia nowego właściciela – Grupy Unum, która w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Wielkiej Brytanii jest doceniana za rozwiązania produktowe i systemowe chroniące ponad 36 milionów klientów i ich rodzin (www.unum.com).

CSRFirmaProduktRynek