preloader

kategoria

2018 rokiem wielkich zmian i dobrych wyników finansowych

26 lutego 2019 Firma

Unum Życie TUiR S.A. odnotowało zysk netto w wysokości 22,1 mln zł. Przypis składki brutto z działalności bezpośredniej wzrósł o ok. 10% i wyniósł 262,0 mln zł. To kolejny bardzo dobry rok pod względem finansowym dla spółki.

 
Rok 2018 był przełomowy dla historii naszej spółki. Zmieniliśmy akcjonariusza, nazwę spółki, a pomimo tych zmian odnotowaliśmy dobre wyniki finansowe. To dowód ogromnego zaangażowania pracowników i współpracowników, wysokich standardów ich pracy oraz zaufania naszych klientów. Potwierdza to również fakt, że grono ubezpieczonych, których otaczamy ochroną wzrosło w ostatnim roku o ponad 14%. Dla nas niezmiennie priorytetem jest dotrzymywanie danych klientom obietnic oraz pielęgnowanie zaufania, jakim nas obdarzyli – komentuje wyniki Aneta Podyma-Milczarek, Prezes Zarządu Unum Życie.
 
W trosce o klientów
 
Opierając swoją działalność na oferowaniu klientom długotrwałych produktów ochronnych, kluczowym wskaźnikiem wiarygodności spółki jest wartość wypłaconych klientom świadczeń. W 2018 roku spółka wypłaciła uposażonym w najtrudniejszych momentach ich życia ponad 91,3 mln zł, a wartość ta była wyższa od zeszłorocznej o 19%.
 
Stały wzrost
 
W 2018 roku Unum Życie utrzymało wysoką dynamikę przypisu składki brutto z działalności bezpośredniej. Składka przypisana brutto z działalności bezpośredniej za rok 2018 wyniosła 262,0 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oznacza wzrost o około 10%.
 
Towarzystwo utrzymuje konsekwentną politykę inwestycyjną. Przychody z lokat za rok 2018 wyniosły blisko 30,4 mln zł i były o około 6% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Spółka odnotowała zysk netto za 2018 rok w wysokości 22,1 mln zł.
 
Bezpieczeństwo przede wszystkim
 
Unum Życie utrzymuje niezmiennie wysoki poziom bezpieczeństwa środków powierzonych przez klientów, określany poprzez wskaźnik pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) środkami własnymi. Wskaźnik ten na koniec 2018 roku wyniósł 240%, natomiast wskaźnik pokrycia minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) środkami własnymi wyniósł 959%. Wpływ na stabilną sytuację finansową Spółki ma także konsekwentna polityka inwestycyjna, opierająca się na inwestowaniu głównie w skarbowe papiery dłużne.
 
Przyszłość pod marką Unum
 
Od 1 października 2018 roku spółka działa w nowej strukturze właścicielskiej. Silna koncentracja na zapewnianiu klientom wartościowej ochrony ubezpieczeniowej nadal pozostaje w strategicznym centrum działań Unum Życie.
 
Chcemy być dla klientów ubezpieczycielem pierwszego wyboru, a to oznacza stałe doskonalenie jakości obsługi, oferty produktowej i narzędzi pracy. Przed nami czas inwestycji i digitalizacji pracy, służących usprawnieniom w obszarze obsługi klienta poprzez automatyzację części procesów. Dodatkowo rozwijamy ofertę produktową, by móc oferować klientom kompleksową pomoc w razie długotrwałej niezdolności do pracy. Stawiamy na rozwój naszych struktur sprzedaży, zarówno w obszarze Life Protection Advisor, jak i ubezpieczeń grupowych. Wszystko po to, by jak najpełniej służyć klientom, zapewniać spokój ducha dziś, chroniąc jutro tych, których kochają – dodaje Aneta Podyma-Milczarek.
 
Unum Życie stawia na rozwój czerpiąc z bogatego doświadczenia nowego właściciela – Grupy Unum, która w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Wielkiej Brytanii jest doceniana za rozwiązania produktowe i systemowe chroniące ponad 36 milionów klientów i ich rodzin (www.unum.com).

Prezes Zarządu Unum Życie Aneta Podyma-Milczarek wyróżniona „Za zasługi dla ubezpieczeń”

25 stycznia 2019 Firma

W dniu 7 stycznia 2019 r. podczas nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) wręczone zostały odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń”. Jedną z wyróżnionych była Prezes Zarządu Unum Życie Aneta Podyma-Milczarek.

 
Dziękuję Polskiej Izbie Ubezpieczeń za to wyróżnienie. Tę odznakę traktuję również jako zobowiązanie do dalszej wytężonej pracy na rzecz uczciwego i transparentnego rynku ubezpieczeń. W naszej branży chronimy to, co najcenniejsze: życie i zdrowie milionów Polaków. Na nas – ubezpieczycielach – spoczywa ogromna odpowiedzialność, by dostarczać wartościowe produkty, zapewniać najlepsze standardy obsługi oraz dotrzymywać danego klientom słowa – mówiła Aneta Podyma-Milczarek.
 
Aneta Podyma-Milczarek angażuje się silnie w rozwój rynku ubezpieczeń piastując funkcję wiceprzewodniczącej Komisji Rewizyjnej PIU i biorąc udział w licznych pracach na rzecz poprawy jakości rynku w Polsce, a także poprzez aktywny udział w debatach branżowych.
 
Polska Izba Ubezpieczeń od lat nagradza osoby i instytucje za ich pracę na rzecz samorządu branżowego oraz ogromny wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeniowego. To już druga odznaka dla Członka Zarządu Unum Życie. W ubiegłym roku odznaką został wyróżniony Borys Kowalski.

Pramerica Życie zmienia się w Unum Życie

07 grudnia 2018 Firma

Pramerica Życie TUiR SA ma nowego właściciela Grupę Unum – zapewniającą ochronę finansową ponad 36 milionom klientów w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. W związku z tym, Pramerica zmienia nazwę na Unum Życie TUiR S.A.

Zmiana właścicielska spółki oraz zmiana nazwy nie mają wpływu na zawarte już z klientami umowy ubezpieczenia, które będą kontynuowane, a ich warunki pozostaną bez zmian. Z czasem oferta firmy będzie rozwijana, by móc jeszcze lepiej spełniać zmieniające się potrzeby finansowe klientów indywidualnych i firm. 

 

„Nasza firma przez 20 lat istnienia na polskim rynku zyskała zaufanie ponad 190 000 klientów oferując sprawdzone i rzetelne produkty w oparciu o najlepsze standardy sprzedażowe. Dla nas kluczowe jest spełnienie danych klientom obietnic. Dlatego cieszymy się, że nasz nowy właściciel podziela nasze przywiązanie do jakości i bezkompromisowej etyki. A dodatkowo dzięki jego doświadczeniu i wiedzy będziemy mogli rozwijać nasze portfolio oraz oferować klientom cenne doświadczenia z naszą nową marką” – powiedziała Aneta Podyma-Milczarek, prezes zarządu Unum Życie TUiR S.A.

 

Nowe możliwości

 

Unum, po dokładnym przeanalizowaniu możliwości i potrzeb rynkowych, nada nowy wymiar aktualnie realizowanej strategii, inwestując m.in. w segment ubezpieczeń indywidualnych i grupowych. Jest również zainteresowane wdrożeniem nowych rozwiązań cyfrowych usprawniających procesy obsługi klienta oraz rozwiązań produktowych.  

 

„Chcemy wraz z naszą nową spółką w Polsce realizować strategię objęcia profesjonalną ochroną finansową coraz większej liczby klientów i tym samym być realnym oparciem w ich trudnych sytuacjach życiowych. Jestem przekonany, że dzięki zaangażowaniu pracowników i współpracowników w Polsce, dojrzałości zarządu spółki, a także naszej ścisłej współpracy, będziemy mogli z powodzeniem zaspokajać potrzeby finansowe różnych grup klientów” – powiedział Peter O’Donnell, członek zarządu Grupy Unum oraz prezes i dyrektor generalny Unum UK.

 

Nowa nazwa – ta sama misja

 

Pramerica zmienia nazwę na Unum Życie TUiR S.A. Będzie to czwarta z kolei spółka Unum Group, obok Unum US, Unum UK i Colonial Life. Nazwa „Unum” pochodzi z łaciny i oznacza „jeden”. To symbol jednej wspólnej pracy w wielu spółkach Grupy Unum na rzecz klientów i ich bezpieczeństwa finansowego. 

 

„Jako Unum nadal będziemy zapewniać klientom spokój ducha dziś, chroniąc jutro tych, których kochają. Ta misja jest niezwykle ważna dla nas i naszego nowego właściciela” – dodaje Aneta Podyma-Milczarek.

 

Misję tę oddaje również logo Unum. Trzy kropki umieszczone nad nazwą symbolizują ludzi. Patrząc uważniej, zobaczymy w logo trzy różne osoby to symbol różnorodności, którą Unum wspiera zarówno wśród klientów, jak i jako pracodawca zatrudniający ponad 10 000 profesjonalistów
z różnych kultur.

Pramerica Życie Najlepszym Pracodawcą

23 listopada 2018 Firma

Angażujące pracowników miejsce pracy, jakie tworzy Pramerica Życie oraz kultura organizacyjna oparta na wartościach zostały docenione w badaniu Aon Best Employers, na postawie którego spółka uzyskała tytuł Najlepszego Pracodawcy. To jedyna firma ubezpieczeniowa wyróżniona w tegorocznej edycji badania.

 
Badanie Aon Best Employers realizowaliśmy w wyjątkowo wymagającym momencie w historii naszej firmy – okresie zmiany właścicielskiej. Tak wysokie wyniki badania są głosem naszych pracowników i współpracowników wyrażającym, że czują się z nami dobrze, wierzą we wspólną przyszłość, chcą z nami pracować i rozwijać się. Serdecznie dziękuję za ich zaufanie, które pozwoliło nam tak pięknie zakończyć ten wymagający rok i przeprowadzić z sukcesem niezwykle żmudny proces zmiany właścicielskiej. Nasi pracownicy i współpracownicy wykazali się niezwykłą dojrzałością i profesjonalizmem nieprzerwanie otaczając naszych klientów doskonałą obsługą. To wspólnie z nimi tworzymy wyjątkowe miejsce pracy, pełne szacunku i możliwości, a tytuł Najlepszego Pracodawcy jest tego znakomitym odzwierciedleniem” – komentuje Aneta Podyma-Milczarek, prezes zarządu Pramerica Życie.
 
O badaniu Aon Best Employers
 
Aon Best Employers to program prowadzony i rozpoznawalny na całym świecie. Wyłania on firmy, które tworzą najbardziej angażujące miejsca pracy, a tytuł Najlepszego Pracodawcy jest przyznawany wyłącznie w oparciu o wyniki badań pracowników. Najlepsi Pracodawcy to firmy, które niezależnie od potencjalnych barier takich, jak np. rozmiar przedsiębiorstwa, geograficzne rozproszenie, czy też specyfiki branżowej danej organizacji, zbudowały środowiska pracy oparte na angażującym przywództwie. Najlepsi Pracodawcy to firmy o kulturze wysokich wyników oraz wiarygodnej marce pracodawcy.
 
W 13. edycji programu Aon Best Employers przebadanych zostało 131 polskich firm. Były to organizacje o różnej wielkości. Spośród nich, na podstawie badań pracowników, wyłoniono 12 Najlepszych Pracodawców, wśród których znalazła się Pramerica Życie. To jedyna firma z branży ubezpieczeń wśród tegorocznych laureatów.
 
HR Najwyższej Jakości
 
Pramerica Życie po raz drugi z rzędu uzyskała także certyfikat HR Najwyższej Jakości, przyznawany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. O przyznaniu certyfikatu HR Najwyższej Jakości decyduje pozytywna weryfikacja wdrożonej strategii zarządzania zasobami ludzkimi, realizowanych inicjatyw wewnętrznych wzmacniających motywację pracowników oraz budujących przyjazną kulturę organizacyjną, a także oferowanego pracownikom pakietu benefitów.
 
Zarówno tytuł Najlepszego Pracodawcy, jak i certyfikat HR Najwyższej Jakości to nasza ogromna duma, a także zobowiązanie, by niezmiennie utrzymywać najwyższe standardy zarządzania najważniejszym dla nas kapitałem: naszymi ludźmi. Obecnie współpracujemy z niemal 400 pracownikami i współpracownikami, wspólnie z nimi tworząc w 12 największych polskich miastach niezwykle przyjazne, otwarte, uczciwe i oparte na szacunku środowisko pracy. Wraz z nowym właścicielem – Grupą Unum – otwierają się przed nami nowe możliwości, dzięki którym będziemy mogli rosnąć i rozwijać się tworząc nowe miejsca pracy” – dodaje Piotr Lipa, Dyrektor Działu Personalnego.

CSRFirmaProduktRynek