preloader

kategoria

Unum i Santander: w trosce o życie

09 września 2019 CSR

W dniu 6 września Unum Życie, we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Warszawie oraz przy wsparciu Fundacji Santander, zorganizowało w swojej siedzibie akcję krwiodawstwa, zbierając w sumie ponad 11 litrów krwi.

 
Co roku w akcji oddawania krwi biorą udział pracownicy i współpracownicy organizatora, a także pracownicy Banku Santander. W tegorocznej edycji wzięły udział 42 osoby, spośród których 25 dawców przeszło pozytywną kwalifikację i oddało w sumie ponad 11 litrów krwi, uzupełniając tym samym zasoby krwi w RCKiK.
 
Istotą naszej pracy jest pomoc drugiemu człowiekowi i wsparcie w trudnej sytuacji życiowej. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak wiele w takim momencie znaczy pomocna dłoń, dlatego też chętnie niesiemy pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują. – mówi Małgorzata Morańska, rzecznik prasowy Unum Życie.Właśnie z tego powodu, od wielu lat, organizujemy w Unum akcje krwiodawstwa, tak chętnie wspierane przez naszych wolontariuszy. Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie naszym koleżankom i kolegom oraz sąsiadom z banku!
 
Już po raz kolejny pracownicy Santander Bank Polska wzięli udział w akcji krwiodawstwa, organizowanej wspólnie z Unum Życie. Cieszę się, że udało się zebrać ponad 11 litrów krwi. Jesteśmy dumni ze wszystkich krwiodawców. Dziękujemy za to, że pomagacie innym. – powiedziała Marzena Atkielska, prezes Fundacji Santander.
 
Akcja krwiodawstwa jest organizowana w odpowiedzi na niski stan zapasów krwi w RCKiK i zwiększone jej zapotrzebowanie szczególnie w okresie letnim. Na taki stan rzeczy wpływa między innymi zwiększona liczba wypadków komunikacyjnych. Dodatkowo wyjazdy do krajów tropikalnych stanowią jedną z przyczyn dyskwalifikacji dawców krwi. Dlatego tak ważne jest jej regularne oddawanie i organizowanie podobnych akcji krwiodawstwa, dzięki którym uzupełniane są niezbędne zasoby.

Unum Życie wypłaciło więcej świadczeń klientom

07 sierpnia 2019 Firma

Unum Życie TUiR S.A. wypłaciło swoim klientom 96,9 mln PLN świadczeń w okresie od lipca 2018 do połowy 2019 roku. To o 14,9% więcej niż wartość świadczeń wypłaconych za analogiczny okres sprzed roku.

 
Coraz więcej klientów sięga po produkty zabezpieczające nie tylko ryzyko śmierci, ale też zapewniające wypłatę świadczeń w razie poważnych chorób, pobytu w szpitalu czy nieszczęśliwych wypadków. Takie sytuacje zdarzają się relatywnie częściej, co wpływa na rosnącą wartość wypłaconych świadczeń.
Na wzrost wypłaty świadczeń ma również wpływ rosnące zainteresowanie ubezpieczeniami na życie, co potwierdzają wyniki sprzedaży polis. Składka przypisana brutto z polis indywidualnych za okres od połowy 2018 roku do połowy 2019 roku jest o 7,1% wyższa od wyniku sprzed roku, a jej wartość za ten okres wynosi 182,2 mln zł. Natomiast w ramach ubezpieczeń grupowych wartość przypisanej składki wyniosła 95 mln zł i jest wyższa o 21,1% od wyniku z analogicznego okresu z poprzedniego roku. Co więcej, polisy są coraz starsze, a średnia wieku w całym portfelu wzrasta i również z tego powodu jest więcej wypłacanych świadczeń.
 
Natychmiastowe wsparcie
 
Klient zawierając z nami umowę ubezpieczenia obdarza nas zaufaniem, że w razie nieszczęścia zapewnimy jemu lub jego bliskim pieniądze w takiej wartości, która przyniesie rodzinie realne poczucie bezpieczeństwa finansowego. To nasza odpowiedzialność, by tej obietnicy dotrzymać. A zdając sobie sprawę z tego, w jak trudnym momencie znajdują się klienci i ich bliscy, staramy się wypłacać świadczenia jak najszybciej, nie przekraczając terminu 2 dni od daty otrzymania kompletnej dokumentacji dla prostych spraw. Natomiast w przypadku poważniejszych zdarzeń staramy się nie przekroczyć terminu 3 dni roboczych – dodaje Iwona Wiśniewska-Jacak, Dyrektor Działu Wypłaty Świadczeń.
 
Unum Życie chcąc przyspieszyć proces wypłaty świadczeń wprowadziło pewne usprawnienia.
W obsłudze wniosków o wypłatę świadczeń z ubezpieczeń grupowych pomagają roboty, których zadaniem jest automatyczna rejestracja dokumentacji. Dzięki temu część świadczeń wypłacana jest w ciągu jednego dnia. Warto podkreślić, że ustawowy termin na wypłatę świadczenia wynosi 30 dni.
Najwyższe świadczenie wypłacone uprawnionym w okresie od lipca 2018 do połowy roku 2019 w polisie indywidualnej wyniosło 1.270.000,00 PLN, natomiast w polisie grupowej 720.000,00 PLN.

Zmiany w Zarządzie Unum Życie

22 lipca 2019 Firma

Rada Nadzorcza Unum Życie TUiR S.A. powołała w skład Zarządu Łukasza Świerczka, który odpowiedzialny będzie za Pion Prawno-Administracyjny spółki.

 
Łukasz Świerczek związany jest z Unum od 2009 roku. W 2012 roku objął funkcję Chief Compliance Officera, natomiast od grudnia 2015 odpowiadał także za obszar prawny jako Chief Legal Officer. W lutym 2016 roku pracownicy i współpracownicy spółki wybrali go do pełnienia funkcji Oficera ds. Etyki, którą piastuje do dziś. Nadzorował zmianę właścicielską spółki od strony prawnej i administracyjnej. Jest Członkiem Zarządu Fundacji Unum.
 
Przed rozpoczęciem kariery w branży ubezpieczeniowej zdobywał doświadczenie jako Compliance Officer na rynku kapitałowym. Posiada duże międzynarodowe doświadczenie, zarówno w zakresie projektów korporacyjnych, jak i ubezpieczeniowych zdobywane w ramach Grupy Unum, a wcześniej Prudential Financial, Inc. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej organizowane przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej. Jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, posiada również tytuł FLMI instytutu LOMA. W lipcu 2019 roku decyzją Rady Nadzorczej Łukasz Świerczek został powołany do Zarządu Unum Życie i w tej roli nadzorować będzie Pion Prawno-Administracyjny spółki.
 
Nominacja Łukasza Świerczka na Członka Zarządu jest wyrazem uznania dla jego ogromnej wiedzy i wieloletniego zaangażowania w rozwój spółki w zgodzie z przyjętymi wartościami etycznymi, wymaganiami regulacyjnymi i wewnętrznym kodeksem. Ogromnie się cieszę, że Łukasz powiększy skład Zarządu Unum. Jego doświadczenie będzie niezwykle cenne w realizacji naszej strategii, dalszym rozwoju firmy i umacnianiu naszej pozycji rynkowej jako firmy rzetelnej, etycznej i odpowiedzialnej za powierzone nam przez klientów bezpieczeństwo finansowe – komentuje Aneta Podyma-Milczarek, Prezes Zarządu Unum Życie.

Aneta Podyma-Milczarek w gronie 25 najlepszych menadżerów 2019 roku

02 lipca 2019 Firma

Wyjątkowa troska o klientów, oferowanie przez Unum jedynie takich planów ubezpieczeniowych, które są w zgodzie z indywidualnymi potrzebami klientów oraz wysokie standardy Prezes Zarządu Anety Podymy-Milczarek w prowadzeniu biznesu zostały docenione przez Magazyn Home& Market.

 
Redakcja pisma umieściła Anetę Podymę-Milczarek w zestawieniu 25 najlepszych menadżerów 2019 roku.
 
Jestem zaszczycona tym wyróżnieniem, szczególnie w tak prestiżowym gronie autorytetów biznesu. Za tym sukcesem stoi ogrom pracy całej firmy, wszystkich zespołów, którzy wierzą w naszą misję opartą na wyjątkowej trosce o klientów i nieprzerwanie pracują w duchu uczciwości, odpowiedzialności oraz utrzymując wysoki poziom zaangażowania. Jestem pełna dumy i dziękuję moim pracownikom i współpracownikom za ich wyjątkowe standardy pracy, bo to dzięki ich konsekwencji w działaniu Unum jest dostrzegane i doceniane na rynku – komentuje Aneta Podyma-Milczarek.
 
Magazyn Home&Market każdego roku prezentuje listę 25 Menedżerów Roku – najlepszych zarządzających, którzy swoją wiedzą, umiejętnościami i osobowością wpływają na kształt spółek, odbijających swoje piętno na rodzimej gospodarce. Wszyscy ujęci w zestawieniu menadżerowie ciężko zapracowali na dzisiejszą pozycję i wyróżnili się na tle pozostałych wyjątkową jakością w działaniu i niedoścignionymi standardami w zarządzaniu biznesem.
 

CSRFirmaProduktRynek