preloader

kategoria

Kolejny najlepszy finansowy rok Pramerica Życie

17 maja 2018 Firma

Pramerica Życie TUiR SA odnotowała zysk netto w wysokości 27,4 mln zł. Wynik ten jest o 38% wyższy od ubiegłorocznego. Przypis składki brutto towarzystwa również wzrósł i wyniósł niemal 261,8 mln zł. To kolejny rekordowo dobry rok pod względem finansowym dla spółki.

 
Zamknęliśmy kolejny rok z najlepszym wynikiem finansowym w historii naszej firmy, co napawa nas dumą. – mówi Aneta Podyma-Milczarek, Prezes Zarządu Pramerica Życie. – Przed nami nowe otwarcie. Wkraczamy w ten etap jako solidna spółka z rosnącym gronem zadowolonych oraz lojalnych klientów. Nieprzerwanie realizujemy naszą strategię sprzedaży dopasowanych do indywidualnych potrzeb ubezpieczeń na życie, z zachowaniem najwyższych standardów etycznych. Dzięki tym priorytetom możemy poszczycić się wysokim wskaźnikiem utrzymywalności polis indywidualnych, który na koniec 2017 roku wyniósł 91,1%, a także wysokim wynikiem odnawialności polis w obszarze ubezpieczeń grupowych, który wyniósł 90,9%. Tak dobre wyniki to dowód zaufania naszych klientów, które chcemy pielęgnować poprzez niezmienne oferowanie najwyższej jakości produktów i obsługi.
 
W 2017 roku Pramerica Życie TUiR SA prowadziła działalność ubezpieczeniową w dwóch obszarach biznesowych: w działalności bezpośredniej oraz w reasekuracji czynnej. Spółka utrzymuje wysoką dynamikę przypisu składki brutto z działalności bezpośredniej. Składka przypisana brutto z działalności bezpośredniej za rok 2017 wyniosła około 239,1 mln zł, co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oznacza wzrost o 6%.
 
Pramerica Życie TUiR SA utrzymuje konsekwentną politykę inwestycyjną. Przychody z lokat za rok 2017 wyniosły niemal 28,6 mln zł i były o około 12% wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Spółka odnotowała zysk netto za 2017 rok w wysokości 27,4 mln zł.

Pramerica Życie z tytułem Inspiratorzy Biznesu: Najlepszy Pracodawca

26 kwietnia 2018 Firma

Komisja konkursu „Inspiratorzy Biznesu: Najlepszy Pracodawca”, organizowanego przez Agencję Informacyjną Newseria, doceniała wysokie standardy zarządzania, systemy motywacyjne i inicjatywy personalne w Pramerica Życie przyznając firmie tytuł Najlepszego Pracodawcy.

 
Komisja przeanalizowała 30 aplikacji i doceniła 10 organizacji, które wyróżniają się na tle rynkowym w takich obszarach jak warunki pracy, oferowane benefity, możliwości rozwoju oraz poziom fluktuacji pracowników.
 
Dla nas najcenniejsi są LUDZIE. W Pramerica wierzymy, że każdy, kto do nas dołącza wnosi zdobytą wiedzę i doświadczenie, dzięki temu wspólnie tworzymy naturalną platformę do wzajemnej inspiracji i rozwoju. Dbamy o to, by każdy dostrzegał wartość w tym co robi, zarówno dla firmy, na której wyniki ma realny wpływ, jak i wartość dla siebie. Troszczymy się również o zdrowie naszych pracowników, ich poczucie bezpieczeństwa, wspieramy ich w rozwoju i budowaniu kompetencji. Dzięki temu jesteśmy zespołem wyjątkowych na rynku ekspertów, innowacyjnych i otwartych na innych. Tytuł „Najlepszego Pracodawcy” jest naszą ogromną dumą. To wyraz uznania dla naszej troski o pracowników i wspólnego budowania wyjątkowego środowiska pracy, które sprzyja osiąganiu osobistych sukcesów – powiedziała Aneta Podyma-Milczarek, Prezes Zarządu Pramerica Życie TUiR SA.
 
Celem konkursu jest wyłonienie najatrakcyjniejszych pracodawców, których wybiera niezależna komisja. W jej skład wchodzą Krzysztof Przybył, prezes Teraz Polska, Jolanta Augustyniak, prezes Libris Polska, dr Bogusław Feder z Akademii Liderów, dr Mateusz Grzesiak oraz przedstawiciel redakcji Rita Schultz. Konkurs jest skierowany do firm zatrudniających powyżej 50 pracowników.
 
Ogłoszenie wyników odbyło się podczas uroczystej Gali 25 kwietnia br. w Pałacu Sobańskich w Warszawie.

Dobre praktyki Pramerica Życie w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

19 kwietnia 2018 CSR

Dwa projekty Pramerica Życie zostały opublikowane w tegorocznej edycji Raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Są to: program Moc Działania oraz Dzień Wolontariusza.

 
Pramerica Moc Działania jest konkursem dla zaangażowanych społecznie uczniów – wolontariuszy z całej Polski, który docenia i nagradza ich przedsiębiorczą postawę, a także umiejętność dostrzegania i rozwiązywania problemów społecznych.
 
Druga praktyka uwzględniona w Raporcie, to coroczny Dzień Wolontariusza. W ramach tej akcji pracownicy
i współpracownicy Pramerica Życie oraz ich przyjaciele i członkowie rodzin, zamieniają się w pomocników, malarzy, opiekunów, ogrodników, animatorów, a nawet kucharzy. Odwiedzają placówki opiekuńcze (domy dziecka, świetlice, schroniska, hospicja) położone w oddalonych od dużych aglomeracji miejscowościach, gdzie remontują pomieszczenia, organizują atrakcje dla podopiecznych, odświeżają ogrody czy odnawiają place zabaw.
 
Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” zawiera ponad tysiąc przykładów działań firm społecznie odpowiedzialnych. Publikacja stanowi największy w Polsce przegląd aktywności biznesu społecznie odpowiedzialnego. W tym roku zawiera ponad tysiąc opisanych praktyk.
 
Cieszymy się z kolejnego rekordu i tak dużej liczby praktyk, która sprawia, że nasz raport staje się z roku na rok cenniejszym źródłem inspiracji dla tych, którzy zaczynają swoją drogę do biznesu odpowiedzialnego społecznie, ale też dla organizacji poszukujących nowych partnerów do swoich pomysłów czy działań. – powiedziała Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
 
Inicjatywy Pramerica Życie zostały zakwalifikowane jako dobre praktyki w obszarach: zaangażowanie społeczne oraz praktyki z zakresu pracy.
 
W naszej codziennej pracy chronimy klientów i pomagamy im wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebują. Taką misję mogą realizować wyjątkowi ludzie pełni empatii i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Włączenie Pramerica w poczet firm odpowiedzialnych społecznie jest naszą dumą i wyróżnieniem, a także dowodem na to, że dzięki spójnym wartościom oraz zaangażowaniu naszych pracowników i współpracowników, nasza działalność wykracza daleko poza aktywność biznesową – podsumowuje Małgorzata Morańska, rzecznik prasowy Pramerica Życie.

Bonus, który ma znaczenie

16 kwietnia 2018 Rynek

72% Polaków, którzy posiadają polisę ubezpieczeniową czuje się pewnie, że w razie nieszczęśliwego zdarzenia losowego ich bliscy nie pozostaną bez środków do życia. Z tego powodu cenią polisy ubezpieczeniowe również jako benefit oferowany przez pracodawców, którzy chętnie go wykorzystują dla podniesienia atrakcyjności oferty pracy.

 
Według badania Pramerica Insight taka oferta została przedstawiona przez pracodawcę aż 74% respondentom zatrudnionym na etat. Połowa badanych osób uważa za ważne albo bardzo ważne posiadanie ubezpieczenia na życie. Wynika to też z celów finansowych, które chcieliby osiągnąć – dla 69% pracowników najważniejszym jest zagwarantowanie możliwości pokrycia niespodziewanych wydatków na leczenie, 68% nie chce stać się finansowym obciążeniem dla najbliższych, a 64% chciałoby zapewnić rodzinie odpowiedni poziom życia w razie swojej śmierci lub inwalidztwa. Potrzeba ubezpieczenia staje się coraz silniejsza, dlatego Polacy coraz chętniej korzystają z benefitów w postaci grupowego ubezpieczenia na życie.
 
Jedną z ważnych korzyści polis grupowych jest możliwość ubezpieczenia życia pracownika z zastosowaniem uproszczonej analizy stanu zdrowia ubezpieczonego” – dodaje Dariusz Modzelewski, dyrektor działu sprzedaży ubezpieczeń grupowych w Pramerica Życie TUiR SA.
 
Ubezpieczenia grupowe, tak jak inne polisy na życie, zapewniają pracownikowi przede wszystkim ochronę na wypadek śmierci, inwalidztwa i trwałej niezdolności do pracy. Pozwalają także na uzyskanie dodatkowych świadczeń m.in. w razie zgonu bliższego członka rodziny (małżonka, rodziców czy teściów), jak i z okazji narodzin dziecka. W przypadku zajścia jednego ze zdarzeń objętych ochroną, osoba ubezpieczona lub uposażeni otrzymują z góry określoną kwotę świadczenia. Świadczenie to nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków ani nie wlicza się w masę spadkową.

CSRFirmaProduktRynek