Wypłata świadczeń

Wniosek o wypłatę świadczenia w Unum możesz zgłosić na 5 różnych sposobów: za pomocą Formularza on-line, e-mailowo, korespondencyjnie, osobiście lub telefonicznie. Wybierz jedną z ikon, aby dowiedzieć się, jak złożyć wniosek w wybrany sposób.

Formularz on-line to rekomendowany sposób złożenia wniosku o wypłatę świadczenia. Pozwala dopełnić formalności w przeciągu kilku minut. Umożliwia szybką weryfikację tożsamości z wykorzystaniem e-bankowości za pomocą usługi mojeID.  

Zacznij od skopiowania wszystkich niezbędnych dokumentów, których wykaz znajdziesz poniżej. Powinny to być skany lub fotografie oryginałów dokumentów ewentualnie ich uwierzytelnionych kserokopii. Wielkość pojedynczego pliku nie powinna przekroczyć 5 MB. Akceptowane formaty to PDF, JPG i TIFF.  

Po złożeniu kompletu niezbędnych dokumentów, w przeciągu najwyżej 7 dni roboczych otrzymasz informację o stanie realizacji Twojego zgłoszenia (może to być na przykład prośba o uzupełnienie brakujących dokumentów) albo wypłatę świadczenia.   Przejdź do formularza on-line

Zgłoszenie e-mailowe to wygodny sposób złożenia wniosku o wypłatę świadczenia. Pozwala dopełnić formalności w przeciągu kilku minut.   Zacznij od zeskanowania wszystkich niezbędnych dokumentów, których wykaz znajdziesz poniżej. Powinny to być skany lub fotografie oryginałów dokumentów ewentualnie ich uwierzytelnionych kserokopii. Wielkość pojedynczego skanu nie powinna przekroczyć 5 MB. Akceptowane pliki to PDF, JPG i TIFF. Poniżej znajdziesz także wniosek o wypłatę świadczenia i oświadczenie do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną. Wypełniony wniosek oraz oświadczenie podpisz i zeskanuj.   Komplet dokumentów wyślij na adres indywidualne@unum.pl, w tytule e-maila wpisując: Wniosek o wypłatę świadczenia/ nr polisy.   Po złożeniu kompletu niezbędnych dokumentów, w przeciągu najwyżej 7 dni roboczych otrzymasz informację o stanie realizacji Twojego zgłoszenia (może to być na przykład prośba o uzupełnienie brakujących dokumentów) albo wypłatę świadczenia.

Zgłoszenie korespondencyjne to tradycyjny sposób złożenia wniosku o wypłatę świadczenia.   Zacznij od wypełnienia wniosku o wypłatę świadczenia i skompletowania wszystkich niezbędnych dokumentów. Ich wykaz oraz wzór wniosku znajdziesz poniżej. Komplet dokumentów wyślij na adres Centrali firmy Unum Życie TUiR SA, Dział Wypłaty Świadczeń, al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.   Po złożeniu kompletu niezbędnych dokumentów, w przeciągu najwyżej 7 dni roboczych otrzymasz informację o stanie realizacji Twojego zgłoszenia (może to być na przykład prośba o uzupełnienie brakujących dokumentów) albo wypłatę świadczenia.

Złożenie wniosku o wypłatę świadczenia osobiście umożliwia bezpośredni kontakt ze specjalistą, który pomoże Ci w sprawnym przeprowadzeniu całego procesu. Możesz zgłosić się do swojego Life Protection Advisora, dowolnego oddziału lub Centrali Unum. Przed wizytą wypełnij Wniosek o wypłatę świadczenia i skompletuj wszystkie niezbędne dokumenty. Ich wykaz oraz wzór wniosku znajdziesz poniżej.   Po złożeniu kompletu niezbędnych dokumentów, w przeciągu najwyżej 7 dni roboczych otrzymasz informację o stanie realizacji Twojego zgłoszenia (może to być na przykład prośba o uzupełnienie brakujących dokumentów) albo wypłatę świadczenia.

Złożenie wniosku o wypłatę świadczenia telefonicznie umożliwia bezpośredni kontakt z naszym konsultantem, który pomoże Ci w sprawnym przeprowadzeniu całego procesu. Aby uzyskać niezbędne informacje zadzwoń pod numer 800 33 55 33.   Pamiętaj, że w większości przypadków, zgłoszenie telefoniczne nie pozwoli dopełnić wszystkich formalności i konieczna będzie z Twojej strony dodatkowa aktywność związana m.in. z koniecznością dostarczenia kompletu niezbędnych dokumentów.   Po złożeniu kompletu niezbędnych dokumentów, w przeciągu najwyżej 7 dni roboczych otrzymasz albo informację o stanie realizacji Twojego zgłoszenia (może to być na przykład prośba o uzupełnienie brakujących dokumentów), albo wypłatę świadczenia.

  • Wniosek o wypłatę świadczenia (wypełniony przez każdego z Uposażonych)
  • Kserokopia dokumentu tożsamości każdego z Uposażonych (np. dowód osobisty, paszport) lub weryfikacja tożsamości za pomocą usługi mojeID lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
  • Oryginał odpisu skróconego aktu zgonu Ubezpieczonego
  • Kserokopia dokumentu określającego przyczynę śmierci (np. karta zgonu, karta informacyjna leczenia szpitalnego – jeśli zgon nastąpił w trakcie hospitalizacji lub inna dokumentacja medyczna stwierdzająca przyczynę śmierci)

  • Oświadczenie - załącznik do Regulaminu
   (wymagany tylko w formularzu on-line i we wniosku składanym drogą e-mailową)
  • Dokument opisujący okoliczności wypadku (np. protokół powypadkowy, potwierdzający wystąpienie nieszczęśliwego wypadku sporządzony przez komisję w zakładzie pracy, opis wypadku sporządzony przez policję/prokuraturę, karta wypadku lub dokładny adres jednostki policji/prokuratury prowadzących sprawę)
  • Kserokopia dokumentacji medycznej – dokumentacja dotycząca śmierci, a także chorób lub uszkodzeń ciała, które były przyczyną śmierci (np. karty leczenia szpitalnego, wyniki badań, orzeczenia lekarskie, historia leczenia ambulatoryjnego itp.)
  • Dokumentacja medyczna lub adresy placówki medycznej, w której Ubezpieczony był leczony przed zawarciem umowy ubezpieczenia (w uzasadnionych przypadkach)
  • Inna dokumentacja (np. kserokopia protokołu z sekcji zwłok, jeśli była przeprowadzana, postanowienie prokuratury lub sądu prowadzących postępowanie dotyczące zdarzenia – jeśli jest w posiadaniu Uposażonego) lub dokładny adres prokuratury/sądu prowadzących sprawę
  • Wniosek o wypłatę świadczenia
  • Kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego (np. dowód osobisty, paszport) lub weryfikacja tożsamości za pomocą usługi mojeID lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
  • Kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej leczenia Ubezpieczonego z poradni, szpitala lub innej placówki medycznej (np. historia choroby z leczenia ambulatoryjnego, karty informacyjne leczenia szpitalnego, opisy wyników badań: RTG, USG, MR, TK, karty konsultacji specjalistycznych, opisy wykonywanych operacji, dokument potwierdzający udzielenie pierwszej pomocy lub pomocy doraźnej bezpośrednio po zajściu wypadku przez pogotowie ratunkowe, szpitalny oddział ratownictwa itp.)
  • Wypełniony przez lekarza prowadzącego kwestionariusz medyczny dotyczący choroby śmiertelnej (LNB)

  • Wniosek o wypłatę świadczenia
  • Kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego (np. dowód osobisty, paszport) lub weryfikacja tożsamości za pomocą usługi mojeID lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
  • Kserokopia karty informacyjnej leczenia szpitalnego
  • Opis wykonanej operacji (np. protokół pooperacyjny) oraz skierowanie na zabieg operacyjny – jeśli nie został zamieszczony w karcie leczenia szpitalnego

  • Oświadczenie - załącznik do Regulaminu
   (wymagany tylko w formularzu on-line i we wniosku składanym drogą e-mailową)
  • Dokument opisujący okoliczności wypadku (np. protokół powypadkowy potwierdzający wystąpienie nieszczęśliwego wypadku sporządzony przez komisję w zakładzie pracy, opis wypadku sporządzony przez policję/prokuraturę, karta wypadku lub dokładny adres jednostki policji/prokuratury prowadzących sprawę)
  • Kserokopia posiadanej pełnej dokumentacji medycznej Ubezpieczonego z poradni, szpitala lub innej placówki medycznej (np. historia choroby z leczenia ambulatoryjnego, opisy wyników badań: RTG, USG, MR, TK, karty konsultacji specjalistycznych, dokument potwierdzający udzielenie pierwszej pomocy lub pomocy doraźnej bezpośrednio po zajściu wypadku przez pogotowie ratunkowe, szpitalny oddział ratownictwa itp.)
  • Dokumentacja medyczna lub adresy placówek medycznych, w których Ubezpieczony był leczony przed zawarciem umowy ubezpieczenia (w uzasadnionych przypadkach)
  • Wniosek o wypłatę świadczenia
  • Kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego (np. dowód osobisty, paszport) lub weryfikacja tożsamości za pomocą usługi mojeID lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
  • Kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej Ubezpieczonego lub Dziecka z poradni, szpitala lub innej placówki medycznej (np. historia choroby z leczenia ambulatoryjnego, karty informacyjne leczenia szpitalnego, opisy wyników badań: RTG, USG, MR, TK, karty konsultacji specjalistycznych, dokument potwierdzający udzielenie pierwszej pomocy lub pomocy doraźnej bezpośrednio po zajściu wypadku przez pogotowie ratunkowe, szpitalny oddział ratownictwa, wyniki badań histopatologicznych, echo serca – w przypadku zawału, wyniki badań lub konsultacji neurologicznych – w przypadku udaru mózgu itp.)

  • Oświadczenie - załącznik do Regulaminu
   (wymagany tylko w formularzu on-line i we wniosku składanym drogą e-mailową)
  • Dokument opisujący okoliczności wypadku (np. protokół powypadkowy potwierdzający wystąpienie nieszczęśliwego wypadku sporządzony przez komisję w zakładzie pracy, opis wypadku sporządzony przez policję/prokuraturę, karta wypadku lub dokładny adres policji/prokuratury prowadzących sprawę)
  • Kwestionariusz medyczny dotyczący poważnego zachorowania (DDR) wypełniony przez lekarza specjalistę prowadzącego leczenie – na wniosek Działu Wypłaty Świadczeń
  • Kserokopia odpisu aktu urodzenia Dziecka oraz dokument tożsamości Dziecka (jeżeli zdarzenie dotyczy Ubezpieczonego Dziecka)
  • Dokumentacja medyczna lub adresy placówek medycznych, w których Ubezpieczony był leczony przed zawarciem umowy ubezpieczenia (w uzasadnionych przypadkach)
  • Wniosek o wypłatę świadczenia
  • Kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego (np. dowód osobisty, paszport) lub weryfikacja tożsamości za pomocą usługi mojeID lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
  • Kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej Ubezpieczonego z poradni, szpitala lub innej placówki medycznej (np. historia choroby z leczenia ambulatoryjnego, karty informacyjne leczenia szpitalnego, opisy wyników badań: RTG, USG, MR, TK, karty konsultacji specjalistycznych, dokument potwierdzający udzielenie pierwszej pomocy lub pomocy doraźnej bezpośrednio po zajściu wypadku przez pogotowie ratunkowe, szpitalny oddział ratownictwa, wyniki badań histopatologicznych itp.)
  • Kserokopia orzeczenia lekarskiego o niezdolności do pracy połączonej z niezdolnością do samodzielnej egzystencji w przypadku ubiegania się o wypłatę świadczenia z tego tytułu

  • Oświadczenie - załącznik do Regulaminu
   (wymagany tylko w formularzu on-line i we wniosku składanym drogą e-mailową)
  • Dokument opisujący okoliczności wypadku (np. protokół powypadkowy potwierdzający wystąpienie nieszczęśliwego wypadku sporządzony przez komisję w zakładzie pracy, opis wypadku sporządzony przez policję/prokuraturę, karta wypadku lub dokładny adres policji/prokuratury prowadzących sprawę)
  • Wypełniony przez lekarza prowadzącego leczenie kwestionariusz medyczny całkowitego i trwałego inwalidztwa (TPD)/częściowego i trwałego inwalidztwa (AWP) – na wniosek Działu Wypłaty Świadczeń
  • Kserokopia odpisu aktu urodzenia Dziecka oraz dokumentu tożsamości Dziecka (jeżeli zdarzenie dotyczy Dziecka)
  • Wniosek o wypłatę świadczenia
  • Kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego (np. dowód osobisty, paszport) lub weryfikacja tożsamości za pomocą usługi mojeID lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
  • Kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej Ubezpieczonego z poradni, szpitala lub innej placówki medycznej (np. historia choroby z leczenia ambulatoryjnego, karty informacyjne leczenia szpitalnego, opisy wyników badań: RTG, USG, MR, TK, karty konsultacji specjalistycznych, dokument potwierdzający udzielenie pierwszej pomocy lub pomocy doraźnej bezpośrednio po zajściu wypadku przez pogotowie ratunkowe, szpitalny oddział ratownictwa, wyniki badań histopatologicznych itp.)
  • Dokumenty potwierdzające co najmniej 6 miesięczną nieprzerwaną niezdolność do pracy (tj. zwolnienia lekarskie, orzeczenie podmiotu uprawnionego do orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach społecznych np. decyzja o przyznaniu świadczenia rehabilitacyjnego lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji)
  • Oświadczenie Ubezpieczonego o posiadanym wykształceniu i doświadczeniu zawodowym
  • Oświadczenie Ubezpieczonego czy obecnie jest zatrudniony, a jeśli tak, to jaki jest zakres wykonywanych przez niego czynności – dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania składek (OWP)
  • Wypełniony przez lekarza prowadzącego leczenie kwestionariusz medyczny dotyczący niezdolności do pracy (OWP) lub kwestionariusz medyczny dotyczący częściowego i trwałego inwalidztwa (AWP) – na wniosek Działu Wypłaty Świadczeń

  • Oświadczenie - załącznik do Regulaminu
   (wymagany tylko w formularzu on-line i we wniosku składanym drogą e-mailową)
  • Dokument opisujący okoliczności wypadku (np. protokół powypadkowy potwierdzający wystąpienie nieszczęśliwego wypadku sporządzony przez komisję w zakładzie pracy, opis wypadku sporządzony przez policję/prokuraturę, karta wypadku lub dokładny adres policji/prokuratury prowadzących sprawę)
  • Orzeczenie lekarskie o niezdolności do pracy połączonej z niezdolnością do samodzielnej egzystencji w przypadku ubiegania się o wypłatę świadczenia z tego tytułu
  • Dokumentacja medyczna lub adresy placówek medycznych, w których Ubezpieczony był leczony przed przystąpieniem do umowy ubezpieczenia (w uzasadnionych przypadkach)
  • Wniosek o wypłatę świadczenia
  • Kserokopia dokumentu tożsamości Ubezpieczonego (np. dowód osobisty, paszport) lub weryfikacja tożsamości za pomocą usługi mojeID lub identyfikacja tożsamości poprzez dokonanie wypisu z dokumentu tożsamości w dowolnym oddziale lub siedzibie Unum Życie TUiR S.A.
  • Kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej Ubezpieczonego z poradni, szpitala lub innej placówki medycznej (np. historia choroby z leczenia ambulatoryjnego, karty informacyjne leczenia szpitalnego, opisy wyników badań: RTG, USG, MR, TK, karty konsultacji specjalistycznych, dokument potwierdzający udzielenie pierwszej pomocy lub pomocy doraźnej bezpośrednio po zajściu wypadku przez pogotowie ratunkowe, szpitalny oddział ratownictwa, itp.)
  • Dokument opisujący okoliczności wypadku (np. protokół powypadkowy potwierdzający wystąpienie nieszczęśliwego wypadku sporządzony przez komisję w zakładzie pracy, opis wypadku sporządzony przez policję/prokuraturę, karta wypadku lub dokładny adres jednostki policji/prokuratury prowadzących sprawę)
  • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające zakończenie leczenia i rehabilitacji.

Unum Życie TUiR S.A., w zależności od okoliczności zdarzenia, może poprosić o dodatkowe dokumenty niezbędne do stwierdzenia zasadności zgłoszonego roszczenia. W przypadku zdarzenia objętego ochroną mającego miejsce poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, uprawniony do świadczenia jest zobowiązany do dostarczenia wymaganych dokumentów przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego. Unum Życie TUiR S.A. nie pokrywa kosztów tłumaczenia.   Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego/adwokata albo instytucję, która wydała dokument. Możliwe jest także potwierdzenie dokumentów za zgodność z oryginałem przez Unum Życie TUiR S.A. (np. pracownik obsługi Klienta w Oddziale Unum Życie TUiR S.A., pracownik Centrali Unum). Poświadczenie za zgodność z oryginałem powinno zawierać tekst „za zgodność z oryginałem”, pieczątkę imienną wraz z czytelnym podpisem upoważnionej osoby poświadczającej oraz pieczęć firmową/pieczęć oddziału. Jeśli osoba potwierdzająca nie posiada pieczęci imiennej powinna pod pieczątką/tekstem „za zgodność z oryginałem” przystawić pieczęć oddziału/firmy i podpisać się wyraźnie imieniem i nazwiskiem. Za zgodność z oryginałem potwierdzić należy każdy dokument przesyłany w formie kserokopii.   W przypadku podpisania oświadczenia o poświadczeniu zgodności kopii dokumentacji z oryginałem, znajdującego się we wniosku o wypłatę świadczenia, nie ma konieczności dodatkowego poświadczenia dokumentów za zgodność z oryginałem w sposób wskazany powyżej, za wyjątkiem dokumentów dotyczących roszczeń z tytułu ubezpieczenia na życie (śmierci), poważnego zachorowania, inwalidztwa NW oraz przejęcia opłacania składek (zwolnienia z obowiązku opłacania składek). Jednocześnie Unum Życie TUiR S.A. informuje, że ma prawo sprawdzić wiarygodność dokumentów, w przypadku gdy jest to niezbędne w procesie wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego.  
 
Definicja Osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne (PEP)
 
Zgodnie z Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu za osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne rozumie się, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące znaczące funkcje publiczne, w tym:
a) szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
b) członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
c) członków organów zarządzających partii politycznych,
d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
e) członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
f) ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
h) dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
i) dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
j) inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;
 
Ponadto zgodnie z Ustawą za osobę zajmująca eksponowane stanowisko polityczne rozumie się:
 
1) osoby znane jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, tj.:
a) osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;
 
2) członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne, tj.:
członkach rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:
a) małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
b) dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
c) rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne;
 
Odnośnik do wykazu stanowisk: Szczegółowy wykaz stanowisk i krajowych funkcji publicznych będących eksponowanymi stanowiskami politycznymi określa Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r.


 • Portal Klienta Indywidualnego umożliwia:

  • szybki dostęp do aktualnych informacji o umowach ubezpieczenia
  • samodzielne zarządzanie polisą
  • skrócenie czasu obiegu informacji pomiędzy Klientami a Unum
  • skrócenie czasu realizacji dyspozycji
  • kontakt z Unum

    Jakie informacje znajdziesz w Portalu?

  • aktualne dane o umowach ubezpieczenia
  • dane dotyczące płatności i pożyczek
  • historię i status dyspozycji zmian
  • obowiązujące Warunki Ubezpieczenia

    Portal pomoże Ci dokonać m.in. zmian:

   • danych teleadresowych
   • częstotliwości opłacania składki
   • dnia pobrania składki
   •  

  Portal Klienta Indywidualnego

 • Jeżeli chciałbyś w swojej polisie dokonać zmiany:

  • Adresu korespondencyjnego/zamieszkania;
  • Nazwiska;
  • Metody płatności;
  • Terminu pobierania należnej składki z Twojego konta metodą polecenia zapłaty;
  • Uposażonego;

    możesz to zrobić na 2 sposoby:   1. Wypełniając i podpisując jeden z poniższych dokumentów:

  a następnie przekazując Agentowi Ubezpieczeniowemu lub wysyłając pocztą na adres: Unum Życie TUiR S.A., al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa   2. Telefonicznie pod numerem infolinii 800 33 55 33 (poza zmianą nazwiska, metody płatności i Uposażonych). Nasi konsultanci czekają od poniedziałku do piątku w godz.: 8:30 – 17:00. Połączenie jest bezpłatne.   Zapoznaj się z Regulaminem składania zleceń i dyspozycji przez telefon

 • Podaj numer wniosku lub polisy i kwotę do zapłaty

  rozwiń

 • Podaj dane wniosku lub polisy, która ma być opłacona za pomocą karty płatniczej

  rozwiń

 • Najbezpieczniejsze i najwygodniejsze metody opłacania składek za polisę to:

  • Polecenie zapłaty;
  • Polecenie zapłaty z opcją eZgody;
  • Obciążenie karty płatniczej.

    Polecenie zapłaty To rekomendowana przez nas metoda płatności ponieważ dzięki zapewnieniu automatycznego i terminowego realizowania transakcji jest jednym z elementów zabezpieczających plan ubezpieczenia (brak płatności może oznaczać brak ochrony ubezpieczeniowej). Polecenie zapłaty zapewnia pełną kontrolę nad stanem Twojego rachunku. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z obciążeniem lub jego kwotą możesz anulować transakcję. Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej mogą to zrobić w ciągu 56 dni kalendarzowych od daty obciążenia rachunku, a pozostałe osoby w ciągu 5 dni roboczych od daty obciążenia rachunku.   Pobierz formularz Zgody na obciążenie rachunku   Polecenie zapłaty z opcją eZgody Uproszczona metoda rekomendowanego przez nas sposobu dokonywania płatności. Pozwala na autoryzację polecenia zapłaty bez konieczności wypełniania formularza Zgody na obciążanie rachunku. Klienci, którzy posiadają rachunki w jednym z poniższych banków mogą dokonać aktywacji polecenia zapłaty przez Internet, po zalogowaniu się do serwisu transakcyjnego lub przez telefon.

  • BRE BANK SA (MultiBank i mBank) – aktywacja przez internet
  • BANK PEKAO SA – aktywacja przez internet
  • BANK CITI HANDLOWY – aktywacja przez telefon

    Obciążenie karty płatniczej Bezpieczna forma dokonywania płatności, wymagająca jednak od Ubezpieczonego kontrolowania terminu ważności karty. Aby skorzystać z tej opcji zapłaty aktywuj zgodę na obciążanie karty korzystając z załączonego linku: https://www.unum.pl/polisy-indywidualne/#register   Zmiana metody płatności Jeśli polecenie zapłaty lub obciążenie karty płatniczej ma być nową formą płatności, należy wypełnić Wniosek o dokonanie zmian, zaznaczając metodę oraz częstotliwość opłacania składek.   Pobierz Wniosek o dokonanie zmian   FAQ 1. Co należy zrobić, aby skorzystać z formy płatności jaką jest polecenie zapłaty? Wystarczy:

  • Posiadać rachunek w banku, który realizuje polecenie zapłaty;
  • Wypełnić i podpisać obie części Zgody na obciążanie rachunku w drodze polecenia zapłaty;
  • Przekazać Agentowi Ubezpieczeniowemu podpisaną „Zgodę” lub przesłać ją na adres Unum Życie TUiR S.A., al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa.
  • Klienci, którzy posiadają rachunki w jednym z poniższych banków mogą dokonać aktywacji polecenia zapłaty przez Internet, po zalogowaniu się do serwisu transakcyjnego lub przez telefon.

  2. W jakich bankach realizowana jest usługa e-zgody (uruchomienie polecenia zapłaty w serwisie transakcyjnym lub przez telefon)?

  • BRE BANK SA (MultiBank i mBank) – aktywacja przez internet
  • BANK PEKAO SA – aktywacja przez internet
  • BANK CITI HANDLOWY – aktywacja przez telefon

  3. Czym różni się polecenie zapłaty od stałego zlecenia? Polecenie zapłaty jest transakcją inicjowaną przez Unum Życie TUiR S.A., a zlecenie stałe to przelew wykonywany przez bank. Korzystanie ze stałego zlecenia wymaga od Ciebie aktualizacji wysokości należnej składki. Natomiast w przypadku polecenia zapłaty, nad wszystkim czuwa Unum Życie TUiR S.A.   4. W jaki sposób sprawdzę, że składka została zapłacona metodą polecenia zapłaty? Dane dotyczące operacji polecenia zapłaty, podobnie jak i innych transakcji, które miały miejsce na rachunku, bank ma obowiązek umieścić na dostarczanym wyciągu bankowym. Dodatkowo jeżeli opłacenie składki z powodu braku środków na rachunku nie powiedzie się, Unum Życie TUiR S.A. powiadomi Cię o niemożliwości opłacenia składki.   5. Czy w przypadku wspólnego rachunku konieczne jest wyrażenie zgody na polecenie zapłaty przez wszystkich posiadaczy? Nie, o ile umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej. Aby polecenie zapłaty było realizowane wystarczy, że zgoda na obciążenie rachunku zostanie podpisana przez jednego z posiadaczy rachunku.   6. Czy pełnomocnik rachunku może korzystać z polecenia zapłaty? Nie. Do korzystania z polecenia zapłaty upoważniony jest wyłącznie posiadacz rachunku i tylko zgoda podpisana przez niego będzie honorowana.   7. Czy muszę wypełnić nową zgodę na obciążenie rachunku w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego? Tak. Za każdym razem, gdy zmienia się numer rachunku, z którego będą realizowane płatności wymagane jest złożenie nowej zgody na obciążanie rachunku.

 • Zasady korespondencji W celu usprawnienia komunikacji, niektóre informacje związane z polisą, przesyłamy drogą elektroniczną na posiadany przez Unum ostatni adres e-mail. Aby móc korzystać z tej opcji należy pamiętać o bieżącym aktualizowaniu swojego adresu e-mail.   Istnieje również możliwość otrzymywania korespondencji tradycyjną pocztą. W każdym momencie trwania polisy klient ma możliwość zmiany formy otrzymywania informacji. Aby to zrobić należy skontaktować z infolinią pod bezpłatnym numerem telefonu 800 33 55 33.   Pobierz regulamin składania zleceń i dyspozycji przez telefon.   Nasi konsultanci pomogą od poniedziałku do piątku w godz.: 8:30 – 17:00.   Bezpieczeństwo korespondencji Wszystkie elektroniczne załączniki do korespondencji generowane przez Unum w formacie PDF są podpisywane certyfikatem elektronicznym.   Certyfikat jest to unikalny podpis cyfrowy ściśle powiązany z konkretnym dokumentem. Należy pamiętać, że podpis elektroniczny jest traktowany jako odpowiednik odręcznego podpisu złożonego pod dokumentem papierowym.   Plik  PDF podpisany certyfikatem elektronicznym zapewnia że:  

  • Plik z pewnością został wygenerowany przez Unum. Tylko osoba posiadająca certyfikat kwalifikowany korespondujący z kluczem publicznym wykorzystywanym do weryfikacji podpisu mogła wygenerować podpis pod dokumentem.
  • Plik od momentu podpisania przez Unum nie został po drodze w żaden sposób zmodyfikowany. Jakakolwiek zmiana dokumentu podpisanego cyfrowo zostanie natychmiast wykryta i wskazana w momencie weryfikacji podpisu.

    Zabezpieczenia te mają szczególne znaczenie np. w przypadku używania przekazywanego pliku jako dokumentu zabezpieczenia kredytu.   Jak zweryfikować poprawność certyfikatu elektronicznego w pliku PDF?

  • Pobrać ze strony internetowej Krajowej Izby Rozliczeniowej  aplikację „SZAFIR® weryfikująca ” i zainstalować ją na komputerze – https://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje.
  • Zapisać wszystkie pliki z załącznika maila na dysku komputera w jednym katalogu.
  • Postępować dalej zgodnie z załączoną instrukcją.

Używamy pliki cookie

Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia, aby poprawić jakość przeglądania naszej witryny, wyświetlać spersonalizowane treści i reklamy, analizować ruch w naszej witrynie i wiedzieć, skąd pochodzą nasi użytkownicy.