preloader

Sprawozdania UFK

Wybierz rok

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (Dz. U. 2016 poz. 789) oraz na podstawie art. 23 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. 2015 poz. 1844 oraz Dz. U. 2016 poz. 615) udostępniamy Państwu sprawozdania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Unum Życie TUiR S.A.

Sprawozdania roczne


O funduszach

Unum oferuje możliwość inwestowania w fundusze zarządzane przez 4 towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI), które stanowią uznane na rynku finansowym instytucje oraz posiadają wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami. Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, których fundusze oferujemy to:

 • Pekao TFI S.A.
 • Santander TFI S.A.*
 • PKO TFI S.A.
 • ESALIENS TFI SA

 

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Pramerica

 • UFK Unum – Pekao Akcji Polskich
 • UFK Unum – Pekao Stabilnego Wzrostu
 • UFK Unum – Pekao Obligacji Plus
 • UFK Unum – PKO Akcji Plus
 • UFK Unum – PKO Stabilnego Wzrostu
 • UFK Unum – PKO Papierów Dłużnych Plus
 • UFK Unum – Santander Akcji Polskich*
 • UFK Unum – Santander Stabilnego Wzrostu*
 • UFK Unum – Santander Obligacji Skarbowych*
 • UFK Unum – ESALIENS Akcji
 • UFK Unum – ESALIENS Senior
 • UFK Unum – ESALIENS Obligacji

 

Prospekty informacyjne funduszy

 

Adresy stron internetowych TFI

 

Charakterystyka funduszy inwestycyjnych UFK Pramerica

 

FIO – Fundusz Inwestycyjny Otwarty
 
*Z dniem 7 września 2018 roku, decyzją BZ WBK TFI S.A. nastąpiła zmiana nazwy towarzystwa na Santander TFI S.A. oraz zmiana nazwy poszczególnych funduszy. Profil ryzyka i polityka inwestycyjna funduszy, a także wysokość opłat nie ulegają zmianie.
 
Z dniem 19 lutego 2018 roku, decyzją Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nastąpiła zmiana nazwy towarzystwa na Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (w skrócie: Pekao TFI S.A.) oraz zmiana nazwy poszczególnych funduszy. Profil ryzyka i polityka inwestycyjna funduszy, a także wysokość opłat nie ulegają zmianie.
 
KID (z ang. „Key Information Document”) – Dokument zawierający kluczowe informacje o produkcie, który wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. oraz Rozporządzenia delegowanego z dnia 8 marca 2017 r. 2017/653 wraz z załącznikami.

Używamy pliki cookie

Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia, aby poprawić jakość przeglądania naszej witryny, wyświetlać spersonalizowane treści i reklamy, analizować ruch w naszej witrynie i wiedzieć, skąd pochodzą nasi użytkownicy.