preloader

Aneta Podyma-Milczarek

Prezes Zarządu

Pracę w spółce rozpoczęła w czerwcu 2015 roku. Odpowiada za strategię rozwoju w ramach wszystkich linii biznesowych. Przed dołączeniem do zespołu Unum pełniła funkcję Dyrektora Zarządzającego na Polskę, Czechy, Słowację i Węgry w Genworth Financial. Odpowiadała m.in. za strategię rozwoju ubezpieczeń płatności i stylu życia (lifestyle protection insurance). W latach 2010-2013 była odpowiedzialna za rozpoczęcie działalności AXA TFI S.A., gdzie pełniła funkcję Dyrektora Generalnego, Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem.

 

Ma ogromne międzynarodowe doświadczenie w zakresie strategii biznesowej, rozwoju sprzedaży i biznesu oraz zaawansowanych produktów finansowych, współpracy z organami nadzoru, a także zarządzania procesami operacyjnymi. Uprzednio pracowała dekadę dla największych amerykańskich banków inwestycyjnych: Merrill Lynch Capital Market, Merrill Lynch Investment Management oraz Black Rock, którego – jako Dyrektor Generalna – zakładała oddział w Polsce.

 

Jest Wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU).

 

Aneta Podyma-Milczarek łączy pracę zawodową z działalnością społeczną. W 2011 roku współtworzyła ogólnopolską inicjatywę „Koalicja Prezesów Wolontariuszy 2011”, w której nadal aktywnie działa. Ponadto jest członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

 

Aneta Podyma-Milczarek ukończyła studia na Wydziale Zarządzania i Administracji na Uniwersytecie CNAM w Paryżu. Studiowała również filologię angielską na paryskiej Sorbonie oraz filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim.

Robert Gowin

Członek Zarządu

Pracę w spółce rozpoczął w sierpniu 2015 roku jako Doradca Zarządu ds. Projektów Strategicznych. Od grudnia 2015 r. pełni funkcję Członka Zarządu. Posiada międzynarodowe doświadczenie w tworzeniu strategii operacyjnych, zarządzaniu obszarem obsługi klienta, a także w optymalizacji i budowaniu efektywnych procesów operacyjnych.

 

Przed dołączeniem do Unum przez 10 lat pracował w firmie Genworth Financial. Początkowo był odpowiedzialny za stworzenie działu operacyjnego firmy w Polsce. Przez blisko 7 lat pracował na stanowisku Dyrektora Operacyjnego na Europę Wschodnią. Od 2012 roku zarządzał zespołem ds. obsługi operacyjnej klienta biznesowego w całej Europie, budując go od podstaw. Zanim dołączył do Genworth Financial, pracował m.in. w TU Inter-Życie Polska S.A., TUiR Allianz-Życie Polska S.A. oraz Infovide-Matrix.

 

Jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej o specjalizacji Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa na Politechnice Warszawskiej. Studiował także na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Matematyka Aktuarialna. Ponadto ukończył studia Executive MBA prowadzone przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Borys Kowalski

Członek Zarządu

Pracę w spółce rozpoczął w czerwcu 1999 roku jako Dyrektor Działu Aktuarialnego i Rozwoju Produktów. Jest Głównym Aktuariuszem i odpowiada za funkcję aktuarialną w spółce. W lipcu 2017 roku został powołany na Członka Zarządu odpowiadającego za Pion Finansowo-Aktuarialny spółki. W styczniu 2018 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na powołanie go na Członka Zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem.

 

Borys Kowalski posiada międzynarodowe doświadczenie ubezpieczeniowe i aktuarialne. Przed dołączeniem do Unum, przez 7 lat pracował w Manulife Financial (The Manufacturers Life Insurance Company) w Toronto (Kanada) oraz w F&G Life (Fidelity and Guaranty Life Insurance Company) w Baltimore (USA).

 

Borys Kowalski jest absolwentem (Master of Science) University of Toronto, Department of Statistics. Studiował także na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.
Jest licencjonowanym aktuariuszem oraz członkiem rzeczywistym Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. W 2017 roku Borys Kowalski został wyróżniony Odznaką za Zasługi dla Ubezpieczeń przyznawaną przez Polską Izbę Ubezpieczeń.

Łukasz Świerczek

Członek Zarządu

Łukasz Świerczek związany jest z Unum od 2009 roku. W 2012 roku objął funkcję Chief Compliance Officera, natomiast od grudnia 2015 odpowiadał także za obszar prawny jako Chief Legal Officer. W lutym 2016 roku pracownicy i współpracownicy spółki wybrali go do pełnienia funkcji Oficera ds. Etyki, którą piastuje do dziś. Nadzorował zmianę właścicielską spółki od strony prawnej i administracyjnej. Jest Przewodniczącym Rady Fundacji Unum.
 
Przed rozpoczęciem kariery w branży ubezpieczeniowej zdobywał doświadczenie jako Compliance Officer na rynku kapitałowym. Posiada duże międzynarodowe doświadczenie, zarówno w zakresie projektów korporacyjnych, jak i ubezpieczeniowych zdobywane w ramach Grupy Unum, a wcześniej Prudential Financial, Inc.
 
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej organizowane przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej. Jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, posiada również tytuł FLMI instytutu LOMA.

Używamy pliki cookie

Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia, aby poprawić jakość przeglądania naszej witryny, wyświetlać spersonalizowane treści i reklamy, analizować ruch w naszej witrynie i wiedzieć, skąd pochodzą nasi użytkownicy.