preloader

Aneta Podyma-Milczarek

Prezes Zarządu

Pracę w spółce rozpoczęła w czerwcu 2015 roku. Odpowiada za strategię rozwoju w ramach wszystkich linii biznesowych. Przed dołączeniem do zespołu Unum pełniła funkcję Dyrektora Zarządzającego na Polskę, Czechy, Słowację i Węgry w Genworth Financial. Odpowiadała m.in. za strategię rozwoju ubezpieczeń płatności i stylu życia (lifestyle protection insurance). W latach 2010-2013 była odpowiedzialna za rozpoczęcie działalności AXA TFI S.A., gdzie pełniła funkcję Dyrektora Generalnego, Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem.

 

Ma ogromne międzynarodowe doświadczenie w zakresie strategii biznesowej, rozwoju sprzedaży i biznesu oraz zaawansowanych produktów finansowych, współpracy z organami nadzoru, a także zarządzania procesami operacyjnymi. Uprzednio pracowała dekadę dla największych amerykańskich banków inwestycyjnych: Merrill Lynch Capital Market, Merrill Lynch Investment Management oraz Black Rock, którego – jako Dyrektor Generalna – zakładała oddział w Polsce.

 

Jest Wiceprzewodniczącą Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU).

 

Aneta Podyma-Milczarek łączy pracę zawodową z działalnością społeczną. W 2011 roku współtworzyła ogólnopolską inicjatywę „Koalicja Prezesów Wolontariuszy 2011”, w której nadal aktywnie działa. Ponadto jest członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

 

Aneta Podyma-Milczarek ukończyła studia na Wydziale Zarządzania i Administracji na Uniwersytecie CNAM w Paryżu. Studiowała również filologię angielską na paryskiej Sorbonie oraz filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim.

Robert Gowin

Członek Zarządu

Pracę w spółce rozpoczął w sierpniu 2015 roku jako Doradca Zarządu ds. Projektów Strategicznych. Od grudnia 2015 r. pełni funkcję Członka Zarządu. Posiada międzynarodowe doświadczenie w tworzeniu strategii operacyjnych, zarządzaniu obszarem obsługi klienta, a także w optymalizacji i budowaniu efektywnych procesów operacyjnych.

 

Przed dołączeniem do Unum przez 10 lat pracował w firmie Genworth Financial. Początkowo był odpowiedzialny za stworzenie działu operacyjnego firmy w Polsce. Przez blisko 7 lat pracował na stanowisku Dyrektora Operacyjnego na Europę Wschodnią. Od 2012 roku zarządzał zespołem ds. obsługi operacyjnej klienta biznesowego w całej Europie, budując go od podstaw. Zanim dołączył do Genworth Financial, pracował m.in. w TU Inter-Życie Polska S.A., TUiR Allianz-Życie Polska S.A. oraz Infovide-Matrix.

 

Jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej o specjalizacji Matematyka Finansowa i Ubezpieczeniowa na Politechnice Warszawskiej. Studiował także na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku Matematyka Aktuarialna. Ponadto ukończył studia Executive MBA prowadzone przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej.

Borys Kowalski

Członek Zarządu

Pracę w spółce rozpoczął w czerwcu 1999 roku jako Dyrektor Działu Aktuarialnego i Rozwoju Produktów. Odpowiada za funkcję aktuarialną w spółce, jest Dyrektorem Działu Aktuariatu, Głównym Aktuariuszem oraz członkiem komitetów spółki (Produktowy, Inwestycyjny, Zarządzania Ryzykiem). W 2018 roku został powołany na Członka Zarządu Spółki.
 
Borys Kowalski posiada międzynarodowe doświadczenie ubezpieczeniowe i aktuarialne. Przed dołączeniem do Unum, przez 7 lat pracował w Manulife Financial (The Manufacturers Life Insurance Company) w Toronto (Kanada) oraz w F&G Life (Fidelity and Guaranty Life Insurance Company) w Baltimore (USA).
 
Borys Kowalski jest absolwentem (Master of Science) University of Toronto, Department of Statistics. Studiował także na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej.
 
Jest licencjonowanym aktuariuszem oraz członkiem rzeczywistym Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy. W 2017 roku Borys Kowalski został wyróżniony Odznaką za Zasługi dla Ubezpieczeń przyznawaną przez Polską Izbę Ubezpieczeń.