preloader

kategoria

Unum Życie po raz kolejny Najlepszym Pracodawcą

08 listopada 2022 Firma

Unum Życie znalazło się w zestawieniu najlepszych pracodawców 2022 roku według Gazety Finansowej już po raz piąty.

 
Redakcja cyklicznie wyróżnia grono pracodawców, którzy dbają o rozwój pracownika, zapewniają najlepsze warunki pracy, oraz ciekawe pakiety benefitów, przy jednoczesnym wsparciu rozwoju kariery zawodowej i życia prywatnego.  
 

Fundacja Unum wspiera debiuty literackie młodych twórców

24 października 2022 CSR

Fundacja Unum wydała właśnie drukiem zwycięskie opowiadania dzieci i młodzieży w ramach konkursu „Opowiem ci bajkę”. Konkurs jest adresowany do wychowanków domów dziecka i pieczy zastępczej. Tegoroczna edycja konkursu była realizowana we współpracy z Fundacją DOBROdzieje się. Książkę słowem wstępu opatrzył Grzegorz Kasdepke.

 
Jesienią minionego roku Fundacja Unum oraz Fundacja DOBROdzieje się ogłosiły kolejną edycję konkursu literackiego „Opowiem ci bajkę…”. Zadaniem uczestników było napisanie opowiadania przedstawiającego ich najcenniejszą życiową lekcję. W konkursie brały udział dzieci i młodzież, przebywające w pieczy zastępczej instytucjonalnej i rodzinnej. Konkurs „Opowiem ci bajkę” realizowany jest przez Fundację Unum już od kilku lat. W tym roku został po raz pierwszy zrealizowany wspólnie z łódzką Fundacją DOBROdzieje się. Na konkurs wpłynęły aż 43 prace z całej Polski.  
 
Więcej w informacji prasowej

Zmiany w ramach ubezpieczeń z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

29 września 2022 Produkt

Informujemy o zmianach w ramach ubezpieczeń z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, mających związek z decyzją PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (PKO TFI) o połączeniu w dniu 30 września 2022 r. subfunduszu PKO Obligacji Długoterminowych z subfunduszem PKO Papierów Dłużnych Plus.

 
Subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz PKO Papierów Dłużnych Plus, a subfunduszem przejmującym będzie subfundusz PKO Obligacji Długoterminowych.
Wobec powyższego, oferowany przez Unum Życie TUiR S.A. fundusz UFK Unum – PKO Papierów Dłużnych Plus ulegnie likwidacji, przy czym w miejsce likwidowanego UFK zostanie utworzony nowy fundusz UFK Unum – PKO Obligacji Długoterminowych.
 
W związku z powyższym w dniu 30 września 2022 PKO TFI przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto tego subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 29 września 2022 r., przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 29 września 2022 r. Przydział zostanie dokonany poprzez zapisanie wyliczonej w powyższy sposób liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego na odpowiednich subrejestrach wydzielonych w jego ramach.
 
Jednocześnie informujemy, iż treść statusu PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnego otwartego, ramach którego wydzielone są subfundusze, oraz szczegółowe informacje dotyczące opisanej zmiany, dostępne są na stronie internetowej PKO TFI https://pkotfi.pl.
 
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-17.30 pod numerami: 800 33 55 33 lub +48 22 329 30 99. Można się z nami skontaktować także mailowo pod adresem: kontakt@unum.pl

 

Unum rozszerza ofertę ubezpieczeń grupowych

20 września 2022 Produkt

Ochrona Premium to nowe ubezpieczenie grupowe w ofercie Unum, które wykracza poza standardową definicję polisy grupowej. Zapewnia kompleksowe wsparcie w problemach zdrowotnych pracowników: od profilaktyki, po diagnozę i pomoc w powrocie do pracy.

 
Z badań przeprowadzonych na zlecenie Unum i Agory w sierpniu 2022 r. wynika, że niemal co drugi Polak doświadczył w ostatnim roku problemów zdrowotnych, on lub jego najbliżsi. Niemal co 4. badany doświadczył problemów ortopedycznych, a co piąty kardiologicznych. 17% Polaków zmagało się z trudnościami psychicznymi, a z cukrzycą i chorobami tarczycy odpowiednio 15% i 13%. Ponad 60% badanych musiało sięgnąć do własnej kieszeni, by pomóc sobie w leczeniu, głównie (70%) z uwagi na długi czas oczekiwania na bezpłatne usługi medyczne. W chorobie czas i jakość leczenia mają kluczowe znaczenie, dlatego ubezpieczenia grupowe Unum zapewniają dziś nie tylko pieniądze , ale też szereg usług, które pomogą w szybszym powrocie do zdrowia” – mówi Joanna Grudnik, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych w Unum.
 
Więcej w informacji prasowej

CSRFirmaProduktRynek

Używamy pliki cookie

Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia, aby poprawić jakość przeglądania naszej witryny, wyświetlać spersonalizowane treści i reklamy, analizować ruch w naszej witrynie i wiedzieć, skąd pochodzą nasi użytkownicy.