preloader

kategoria

Robert Gowin i Łukasz Świerczek wyróżnieni „Za zasługi dla ubezpieczeń”

10 stycznia 2020 Firma

W dniu 8 stycznia 2020 r. podczas nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) wręczone zostały odznaki „Za zasługi dla ubezpieczeń”. Wśród laureatów, odznaczeni zostali również członkowie zarządu Unum: Robert Gowin i Łukasz Świerczek.

 
Robert Gowin zyskał uznanie w PIU za wyjątkową dbałość o bezpieczeństwo klientów, ich danych oraz sprawną obsługę procesów, co przyczynia się do lepszego postrzegania branży ubezpieczeń przez klientów. Robert Gowin był również zaangażowany w prace zespołu ds. digitalizacji procesów w sektorze ubezpieczeń przy Polskiej Izbie Ubezpieczeń.
 
Polska Izba Ubezpieczeń doceniła Łukasza Świerczka za jego ponad dziesięcioletnie zaangażowanie na rzecz wzmocnienia roli etyki i bezpieczeństwa klientów w procesie dystrybucji ubezpieczeń, szczególnie poprzez zwiększanie poziomu świadomości prawnej wśród pośredników, a także aktywne działania mające na celu eliminację nieuczciwych pośredników z rynku.
 
Dziękujemy Polskiej Izbie Ubezpieczeń za to wyróżnienie, które nie tylko napawa dumą, ale też zobowiązuje do dalszych wysiłków na rzecz kształtowania uczciwej i transparentnej branży – podkreślają zgodnie wyróżnieni Członkowie Zarządu.
 
Polska Izba Ubezpieczeń od lat nagradza osoby i instytucje za ich pracę na rzecz samorządu branżowego oraz wkład w rozwój polskiego rynku ubezpieczeniowego. To już kolejne odznaczenia Członków Zarządu Unum. W ubiegłym roku odznaką została wyróżniona Prezes Zarządu Aneta Podyma-Milczarek, a wcześniej Borys Kowalski.

Unum wśród najlepszych Pracodawców według Gazety Finansowej

10 grudnia 2019 Firma

Gazeta Finansowa ujęła nas w zestawieniu 20 Najlepszych Pracodawców. To kolejna nagroda dla Unum, jako pracodawcy!

 

 
Serdecznie gratulujemy 19 pozostałym wyróżnionym firmom i cieszymy się z tego uznania, a także znalezienia się w tak prestiżowym gronie laureatów. To potwierdza, że sposób, w jaki wspólnie dbamy o warunki pracy odpowiada najlepszym międzynarodowym standardom. Chcemy tworzyć firmę, w której pracownicy czują się dobrze, bezpiecznie i mają szansę rozwijać swój potencjał i cieszymy się, że nasz starania docenione są zarówno przez naszych ludzi, jak i niezależne instytucje na rynku” – komentuje Michał Płaczkiewicz, dyrektor działu personalnego.

Unum Życie po raz trzeci z certyfikatem HR Najwyższej Jakości

09 grudnia 2019 Firma

Jesteśmy dumni, że nasza firma uzyskała po raz trzeci z rzędu certyfikat HR Najwyższej Jakości 2019 przyznany przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Zasobami Ludzkimi (PSZK).

 
Certyfikat HR Najwyższej Jakości to potwierdzenie dla naszych pracowników i współpracowników oraz kandydatów, którzy chcą dołączyć do nas, że nasza firma jest dobrym, wiarygodnym i rzetelnym pracodawcą, który stosuje najnowsze rozwiązania w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim.
 

Jak podkreśla Michał Płaczkiewicz, dyrektor działu personalnego „prawdziwa troska o pracownika i współpracownika jest niezwykle ważnym elementem codziennego funkcjonowania dla Unum. Ogromnie cieszymy się z przyznanego certyfikatu, bo potwierdza on, że nasze wysiłki w kształtowaniu sprzyjającego rozwojowi miejsca pracy są dostrzegane i doceniane, a to powód do ogromnej dumy i wiatr w żagle do dalszych działań.
 

Unum Życie z tytułem: Najlepszy Pracodawca 2019

18 listopada 2019 Firma

Unum Życie zostało wyróżnione przez Kincentric tytułem Najlepszego Pracodawcy 2019 w Polsce (Kincentric Best Employer). To już siódme docenienie Unum za budowanie angażującego miejsca pracy.

 
Kincentric Best Employers to program prowadzony i rozpoznawalny na świecie od 19 lat (wcześniej jako Aon Best Employers). Program wyłania firmy, które tworzą najbardziej angażujące miejsca pracy, a tytuł Najlepszego Pracodawcy jest przyznawany wyłącznie w oparciu o wyniki badań pracowników.
 
„Badanie Best Employers jest szczególnie bliskie mojemu sercu, ponieważ to otwarty i szczery głos naszych pracowników oraz współpracowników. Powodem do dumy jest nie tylko ponownie uzyskany tytuł Najlepszego Pracodawcy, ale również niezwykle wysoka 99% frekwencja w badaniu. Dziękuję wszystkim pracownikom i współpracowników za ich zaangażowanie, otwarty dialog, wiarę w naszą wspólną przyszłość i chęć rozwoju w Unum. Atmosfera jaka u nas panuje, dobre relacje między nami oraz konsekwentna realizacja naszej misji to zasługa przede wszystkim ludzi, którzy wspólnie tworzą to miejsce.” – komentuje Aneta Podyma-Milczarek, prezes zarządu Unum Życie.
 
Aby uzyskać tytuł Kincentric Best Employer, firma musi osiągać wysokie wyniki w czterech wymiarach. Zaangażowanie pracowników mierzone było pozytywną opinią respondentów o miejscu pracy i wizją wspólnej przyszłości, a także poziomem motywacji badanych osób. Kolejnym badanym elementem była zwinność biznesowa, sprawdzana poziomem innowacji w organizacji i tempem adaptacji do zmian rynkowych. Pracownicy i współpracownicy oceniali również w badaniu menadżerów i liderów, w jakim stopniu wpływają oni na zaangażowanie i relacje w organizacji. Firma również była weryfikowana pod kątem orientacji na ludzi, czyli jak zarządza i przyciąga talenty.
 
„Tytuł najlepszego Pracodawcy to ogromna duma, a także zobowiązanie, by w kolejnym okresie utrzymywać wysokie standardy, rozwijając najważniejszy dla nas kapitał: naszych ludzi. Współpracując z ponad 400 pracownikami
i współpracownikami w całej Polsce, chcemy wspólnie tworzyć takie miejsce, w którym się dobrze czujemy i z którym się utożsamiamy. Firmę w której podzielamy podobne wartości, która daje możliwości nauki i rozwoju oraz sprzyja osiąganiu osobistych sukcesów”
– dodaje Michał Płaczkiewicz, dyrektor działu personalnego.
 
Najlepsi Pracodawcy to firmy, które niezależnie od potencjalnych barier, takich jak np. rozmiar przedsiębiorstwa, geograficzne rozproszenie, czy też specyfika branżowa, budują dodatkową przewagę konkurencyjną i sukces biznesowy oparty na zaangażowaniu pracowników.
 
„Ponadprzeciętne organizacje, takie jak Unum Życie wyróżniają się na rynku, ponieważ wzmacniają wyniki dzięki wysokiemu zaangażowaniu pracowników, zwinności biznesowej, angażującym liderom i orientacji na ludzi. Gratulujemy Unum Życie otrzymania tytułu Kincentric Best Employers 2019 w Polsce.” – Ken Oehler, Global Engagement and Culture practice leader w Kincentric.

CSRFirmaProduktRynek