preloader

kategoria

Ostrzeżenie dla klientów Pramerica

12 września 2018 Firma

Informacja dotycząca podmiotów, które nie współpracują i nigdy nie współpracowały z Pramerica Życie TUiR SA.

 
Szanowni Państwo, informujemy, że firmy:

 • – Eu4ya,
 • – Goldberg & Sons Sp. z o.o.,
 • – Krakowska Kancelaria Finansowa,
 • – Warszawska Kancelaria Finansowa,
 • – Mazowiecka Izba Finansowa,
 • – Kancelaria Prawa Europejskiego,
 • – Biuro Kontroli Polis,
 • – Gdańska Kancelaria Finansowa,
 • – Małopolskie Centrum Finansowe,
 • – Krakowskie Centrum Finansowe,
 • – Centrum Logistyki Finansowej
 • nie współpracują i nigdy nie współpracowały z Pramerica Życie TUiR SA.
   
  W związku z pojawiającymi się pytaniami ze strony klientów, Pramerica Życie TUiR SA oświadcza, że nie udzieliła pełnomocnictw do działania w swoim imieniu wyżej wymienionym podmiotom pośrednictwa finansowego.
   
  Zachęcamy także do zapoznania się z komunikatami przygotowanym przez:
  Komisję Nadzoru Finansowego: https://www.knf.gov.pl/poprzednie_lata/komunikaty?articleId=53192&p_id=18
   
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12440.
   
  Rejestr agentów ubezpieczeniowych
  Informujemy również, że w serwisie internetowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dostępny jest elektroniczny rejestr agentów ubezpieczeniowych. W przypadku pojawienia się wątpliwości, czy dany pośrednik współpracuje z Pramerica Życie TUiR SA, mogą Państwo w łatwy sposób zweryfikować te dane za pomocą rejestru oraz upewnić się czy firmy, które składają Państwu alternatywne oferty rozwiązań finansowych, są wiarygodnym źródłem informacji. Formularz dostępny jest na stronie internetowej KNF: www.knf.gov.pl w zakładce „Dla rynku”, „Rejestry i ewidencje”: „Rejestr agentów ubezpieczeniowych”.
  Kliknij aby przejść do Rejestru agentów ubezpieczeniowych.
   
  Agent ubezpieczeniowy ma obowiązek okazać pełnomocnictwo od towarzystwa ubezpieczeniowego na każde żądanie klienta. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią Pramerica pod numerem telefonu: 800 33 55 33.

  Zmiana nazwy BZ WBK TFI S.A.

  10 września 2018 Produkt

  Informujemy, że z dniem 7 września 2018 roku BZ WBK TFI S.A., którego fundusze Pramerica Życie TUiR SA oferuje w ramach produktu Ubezpieczenie na Całe Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Skała Gibraltaru, zmienił nazwę na Santander TFI S.A.

   
  Analogicznie zmieniły się również nazwy poszczególnych funduszy. Zmiana nazwy nie ma wpływu na profil ryzyka, politykę inwestycyjną funduszy ani na wysokość opłat.

  Zgoda KNF na przejęcie Pramerica Życie TUiR SA przez Unum

  05 września 2018 Firma

  Uprzejmie informujemy, że Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na zawarcie transakcji zakupu Pramerica Życie TUiR SA przez Unum. Transakcja zostanie sfinalizowana po spełnieniu wymogów formalnych.

   
  Zmiana właściciela firmy nie ma wpływu na zawartą umowę ubezpieczenia. Wszystkie umowy będą kontynuowane, a ich warunki pozostaną niezmienione. O postępach w zmianie właścicielskiej będziemy informować na bieżąco, a w razie pytań zachęcamy do kontaktu.

  Pramerica wypłaca i będzie wypłacać

  03 sierpnia 2018 Firma

  Pramerica Życie TUiR SA wypłaciła 90,5 mln złotych świadczeń swoim klientom w okresie od lipca 2017 do połowy 2018 roku. Wynik ten jest o 2,8% większy od wartości świadczeń wypłaconych za analogiczny okres sprzed roku.

   
  Wzrost wypłaty świadczeń powiązany jest z większą skłonnością klientów do zabezpieczania nie tylko ryzyka śmierci, ale także sięgania po inne produkty ochronne, zapewniające wypłatę świadczeń w razie poważnych chorób, pobytu w szpitalu czy nieszczęśliwych wypadków, które zdarzają się częściej.
   
  Wypłata świadczenia jest spełnieniem obietnicy, którą dajemy klientom w momencie zawierania umowy ubezpieczenia. A w naszej działalności, która skupia się na ochronie życia i zdrowia klientów, zaufanie jest kluczową wartością. Takie podejście w połączeniu z etyczną sprzedażą i uczciwymi produktami pozwala nam z roku na rok chronić coraz więcej rodzin – mówi Aneta Podyma-Milczarek, prezes zarządu Pramerica Życie.
   
  I faktycznie, większe zainteresowanie produktami ubezpieczeniowymi jest zauważane również we wzroście sprzedaży polis. Składka przypisana brutto z polis indywidualnych z działalności bezpośredniej za okres od połowy 2017 roku do połowy 2018 roku jest o 4,4% wyższa od wyniku sprzed roku, a jej wartość za ten okres wynosi 168,1 mln zł. Natomiast w ramach ubezpieczeń grupowych wartość przypisanej składki wyniosła 77,7 mln zł i jest wyższa o 12,4% od wyniku z analogicznego okresu z poprzedniego roku.
   
  Średni czas wypłaty świadczenia w Pramerica Życie, liczony od daty skompletowania dokumentacji niezbędnej do ustalenia wysokości świadczenia to zaledwie 2 dni. Warto podkreślić, że ustawowy termin na wypłatę świadczenia wynosi 30 dni.
   
  Przez 20 lat naszej działalności budowaliśmy pełne zaufania i szacunku relacje z naszymi klientami, dbając o najwyższą jakość w każdej sferze naszego biznesu. Kontynuujemy naszą rzetelną pracę, a koncentracja na potrzebach naszych klientów oraz otaczanie ich profesjonalną ochroną niezmiennie pozostają w centrum naszej strategii – dodaje Aneta Podyma-Milczarek.

  CSRFirmaProduktRynek