preloader

kategoria

Ubezpieczamy w pełni zdalnie!

22 kwietnia 2020 Produkt

 
#Zostańwdomu chroniąc swoje zdrowie, a aby chronić swoje bezpieczeństwo finansowe możesz zakupić polisę na życie online. Zachęcamy do kontaktu z Life Protection Advisorem Unum.

 

 
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów dostosowaliśmy nasze procedury, by móc nieprzerwanie otaczać ich ochroną nawet gdy wszyscy pozostajemy w domu. Widzieliśmy konieczność szybkiego przejścia na model zdalny, jednakże cały czas musieliśmy pamiętać o obowiązujących nas regulacjach prawnych. Stworzyliśmy proces sprzedaży łączący w sobie te dwa aspekty i dziś w pełni zdalnie możemy zawierać umowy ubezpieczenia” – mówi Łukasz Świerczek, Członek Zarządu Unum Życie TUiR S.A.

Unum wraz z Fundacją wspierają w walce z koronawirusem

21 kwietnia 2020 CSR

Unum Życie oraz Fundacja Unum podjęły wspólne działania, aby wesprzeć potrzebujących w walce z koronawirusem. Pełni uznania i wdzięczności dla służb medycznych, nasi pracownicy i współpracownicy połączyli siły, by nieść potrzebną pomoc w tej nierównej walce o zdrowie i życie pacjentów.

 

 
Podczas walki z COVID-19:
 
• przekazaliśmy 50.000 zł na zakup bodypletyzmografów dla szpitala MSWiA w Warszawie,
• zakupiliśmy środki odkażające dla oddziału zakaźnego Szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie,
• zaopatrzyliśmy w 400 maseczek i 70 przyłbic Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II oraz Krakowski Szpital Uniwersytecki,
• zakupiliśmy 2200 maseczek dla pracowników Szpitala Dziecięcego w Olsztynie,
• zakupiliśmy 550 maseczek dla Szpitala Położniczo-Ginekologicznego w Olsztynie,
• wsparliśmy Centralny Szpital Kliniczny MSWiA kupując nie tylko sprzęt, ale i potrzebne maseczki,
• zakupiliśmy 20 kombinezonów dla Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Bydgoszczy,
• zakupiliśmy 8 kombinezonów dla Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza w Bydgoszczy,
• zakupiliśmy 2000 szt. maseczek dla Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie,
• wsparliśmy Szpital Położniczo-Ginekologiczny Ujastek w Krakowie kwotą 5000 zł potrzebną na zakup jednorazowych materiałów medycznych.
 
Doceniając trud i zaangażowanie lekarzy i pielęgniarek będących na pierwszej linii frontu z epidemią, serdecznie dziękujemy im za wysiłek włożony w codzienną pracę. Żadne słowa nie są w stanie opisać, jak ogromną wdzięcznością i szacunkiem darzymy każdego z nich.

Dobre praktyki Unum w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

20 kwietnia 2020 CSR

Dwa projekty Unum i Fundacji Unum zostały opublikowane w 18. edycji raportu Forum Odpowiedzialnego Biznesu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2019. Dobre praktyki”. Docenione zostały inicjatywy: Opowiem Ci bajkę oraz Dzień Wolontariusza.

 
Opowiem Ci bajkę to konkurs literacki wśród dzieci przebywających w domach dziecka, placówkach wychowawczych i rodzinach zastępczych. Dzieci piszą opowiadania na wybrany temat a dwunastoosobowe jury w postaci wolontariuszy spółki wybiera najlepszych 10 autorów. Laureaci konkursu w ramach nagrody wyjeżdża na warsztaty literackie ufundowane przez Fundację Unum, która dodatkowo wydaje książkę złożoną z nagrodzonych prac.
 
Druga praktyka uwzględniona w Raporcie w kategorii praktyk wieloletnich, to coroczny Dzień Wolontariusza. Od 20 lat pracownicy i współpracownicy spółki oraz ich przyjaciele i członkowie rodzin remontują i pomagają w domach dziecka, świetlicach, schroniskach. Praca z potrzeby serca corocznie skupia ponad 300 osób i wspiera 10 placówek w całej Polsce.
 
– Jesteśmy niezwykle dumni i dziękujemy Forum Odpowiedzialnego Biznesu za docenienie naszych działań i przedstawienie ich w raporcie stanowiącym inspirację dla innych firm, które chcą rozwijać swoją społeczną odpowiedzialność. Nasze inicjatywy nie byłyby możliwe gdyby nie zaangażowani i oddani wolontariusze, którzy je corocznie realizują. Zarówno programy, które na stałe wpisane są w nasze działanie społeczne, jak i nowe akcje teraz w tym wyjątkowym czasie. Wrażliwość na potrzeby czy to seniorów, czy służb medycznych budzi nasz podziw i jest doskonałym potwierdzeniem tego, że dobre firmy tworzą wyjątkowi ludzie. – komentuje Małgorzata Morańska, rzecznik prasowy Unum i prezes Fundacji Unum.
 
– Pierwszy kwartał 2020 roku ukazał, że przed biznesem stoją kolejne, pilne wyzwania o charakterze społecznym. Kryzys związany z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 dowiódł, że firmy potrafią reagować szybko, niosąc pomoc i wsparcie. – mówi Marzena Strzelczak dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu. – Dookoła obserwujemy kolejne, liczne akcje solidarnościowe i pomocowe. Ważne, by po tym zrywie, nie nastąpiła zapaść. Już widać, że zachodząca na naszych oczach zmiana jest wielowymiarowa – dodaje.
 
Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, organizacji eksperckiej, pozostającej inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR. Raport jest wydawany od 2002 roku i stanowi przegląd aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. Tegoroczna premiera odbyła się 16 kwietnia br. w bezpiecznej formie online poprzez stronę Facebook (https://www.facebook.com/ForumOdpowiedzialnegoBiznesu/videos/632986477557637/). Więcej
na: http://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/.

Ubezpieczyciele łączą siły i wpierają lekarzy Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA

08 kwietnia 2020 CSR

W obliczu trwającej pandemii Axa, Generali, Nationale-Nederlanden oraz Unum wraz z Fundacją Unum podjęły wspólną inicjatywę, której celem jest wsparcie Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w walce z koronawirusem. Firmy przekazały łącznie 300 tys. złotych na zakup sprzętu, który umożliwia diagnozę zaburzeń układu oddechowego.

 
Służby medyczne nieustannie apelują o wsparcie. W szpitalach brakuje zarówno podstawowych produktów dla pacjentów, jak i profesjonalnego sprzętu medycznego, który jest niezbędny dla ratowania zakażonych. W odpowiedzi na bieżące potrzeby instytucji medycznych, firmy ubezpieczeniowe postawiły na współpracę i stworzyły koalicję na rzecz walki z koronawirusem.
 
W ramach inicjatywy Axa, Generali, Nationale-Nederlanden oraz Unum wraz z Fundacją Unum szpital zostanie wyposażony w pełny sprzęt spirometryczny, w tym bodypletyzmograf. To urządzenia, które pozwalają na przeprowadzenie pełnej, zaawansowanej diagnostyki układu oddechowego. Dają one obecnie najdokładniejszy pomiar czynności wentylacji płuc. Ponadto szpital zakupi urządzenia do wspomagania oddechu typu BiPAP. Dzięki ich zastosowaniu lekarze będą mogli szybciej i skuteczniej działać, a tym samym prowadzić leczenie pacjenta.
 
Bardzo dziękujemy ubezpieczycielom, że zdecydowali się wesprzeć nasz szpital i dofinansować zakup sprzętu do walki o zdrowie pacjentów zakażonych koronawirusem. Niewydolność oddechowa jest najczęstszym problemem u zdiagnozowanych chorych na COVID-19. Zakupiony dzięki dofinansowaniu ubezpieczycieli sprzęt będzie wspierał nas nie tylko teraz, ale również, gdy już epidemię uda się już opanować. Dlatego niezwykle doceniamy ten gest i wierzymy, że wspólnymi siłami uda się pomóc jeszcze większej liczbie pacjentów dotkniętych pandemią – mówi prof. nadzw. dr hab. n. med. Waldemar Wierzba, Dyrektor CSK MSWiA w Warszawie.
 
Nowoczesna spirometria z pletyzmografią będą służyć nam do diagnostyki niewydolności układu oddechowego także w przebiegu infekcji, w tym koronawirusem, i ich przewlekłych następstw – dodaje prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej M. Fal, Kierownik Kliniki Alergologii i Chorób Płuc Szpitala.
 
Walka, jaką każdego dnia stacza służba zdrowia, wywołuje w nas wszystkich wyrazy uznania i szacunku. Jednocześnie budzi również poczucie solidarności społecznej i chęć niesienia pomocy. Jako branża ubezpieczeniowa, czujemy odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo Polaków. Mamy nadzieję, że przekazany sprzęt będzie realnym wsparciem w codziennej pracy lekarzy – mówią zgodnie ubezpieczyciele.
 
To nie jedyna pomoc, którą firmy niosą w walce z epidemią. Każda z nich prowadzi dodatkowe działania, które mają na celu wspierać personel medyczny i zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, klientów i partnerów.

CSRFirmaProduktRynek