preloader

kategoria

Pramerica w szkołach

23 listopada 2017 CSR

Pracownicy i współpracownicy Pramerica Życie wcielili się w rolę nauczycieli, by przeprowadzić lekcje w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach programu „Otwarta Firma”, organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

 
Wolontariusze przeprowadzali lekcje na temat ubezpieczeń w szkołach ponadgimnazjalnych w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie i Krakowie. Podczas zajęć uczniowie poznali historię ubezpieczeń, obszary życia, które są przez nie chronione oraz podstawowe pojęcia i zasady ich działania.
 
To było niezwykle cenne doświadczenie, które pokazało, że możemy wiele uczynić, by wzmocnić świadomość finansową młodych ludzi. Dobre przygotowanie wpływa bowiem na decyzje osób, które wkraczają w dorosłość i pewniej oraz bardziej świadomie czerpią z możliwości jakie oferuje rynek finansowy. Cieszymy się, że wraz z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości możemy realizować inicjatywy edukacyjne, które niosą wartość zarówno młodym ludziom, jak i całej branży – komentuje Małgorzata Morańska, rzecznik prasowy Pramerica Życie TUiR SA.
 
Program „Otwarta Firma” ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i kształtowanie aktywnej postawy uczniów poprzez ciekawe zajęcia organizowane we współpracy z przedstawicielami lokalnych firm i instytucji. Program realizowany jest w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na terenie całego kraju. Do ostatniej edycji programu przystąpiło blisko 3000 firm i instytucji.

Zdrowie dziecka pod szczególną ochroną

09 listopada 2017 Produkt

Jak wynika z badania IPSOS przerowadzonego na zlecenie Pramerica Życie TUiR aż 60% Polaków za główny cel finansowy stawia sobie możliwość pokrycia niespodziewanych wydatków na leczenie. Jednocześnie tylko 5% badanych wykazuje pewność, że cel ten uda im się osiągnąć.

 
Wyniki badania obnażają jedną z największych obaw Polaków, którą jest finansowanie niezbędnej i kosztownej opieki medycznej. Szczególnie, jeśli dotyczy ona ich dziecka.
 
Liczba świadczeń wypłacanych z tytułu poważnych zachorowań stale rośnie. Pramerica Życie wypłaciła ich o 38% więcej niż jeszcze 3 lata temu. W tym czasie szczególnie wzrosła liczba świadczeń wypłacanych w związku z poważnym zachorowaniem dziecka. W odpowiedzi na potrzeby klientów i coraz większe zainteresowanie zabezpieczeniem finansowym w przypadku poważnej choroby, towarzystwo ubezpieczeń poszerzyło swoją ofertę o nowy produkt, którego celem jest zapewnienie ochrony zdrowia dzieci.
 
Nagłe zdiagnozowanie u dziecka poważnej choroby to niezwykle trudna dla rodziny sytuacja, która również wymaga dużych nakładów finansowych, a czasem wiąże się z koniecznością przerwania aktywności zawodowej i częściową utratą dochodu przez jednego z rodziców. Posiadając odpowiednią polisę zapewniającą wypłatę świadczenia w tych niezwykle trudnych momentach, rodzice mogą w pełni poświęcić się pomocy najmłodszym bez dodatkowych obaw o finansowanie leczenia – wyjaśnia Borys Kowalski, Dyrektor Działu Aktuariatu i Główny Aktuariusz Pramerica Życie.
 
Dzięki Ubezpieczeniu Dodatkowemu na Wypadek Poważnego Zachorowania Dziecka, rodzic może uzyskać wsparcie finansowe, niezbędne do pokrycia kosztów leczenia. Ochroną objęte są aż 32 jednostki chorobowe, a wśród nich m.in.: nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, padaczka, zapalenie opon mózgowych, sepsa, śpiączka czy też uraz głowy. Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.
 
W ofercie towarzystwa klienci znajdą również ubezpieczenie, które oprócz poważnych zachorowań obejmuje także pobyty w szpitalu, aż 246 różnych operacji, między innymi usunięcie wyrostka robaczkowego czy chirurgiczne leczenie przepukliny oraz ponad 30 różnych urazów. Ochroną mogą być objęte dzieci, które znajdują się pod opieką rodzica ubezpieczonego w Pramerica Życie.

Pramerica Życie TUiR SA Firmą Przyjazną Klientowi

25 października 2017 Firma

Pramerica Życie otrzymała godło Firma Przyjazna Klientowi. Tytuł ten przyznawany jest przedsiębiorstwom prezentującym najwyższe standardy w obsłudze klienta.

 
Firma Przyjazna Klientowi to tytuł nadawany przez Fundację Obserwatorium Zarządzania na podstawie wyników nieza-leżnych badań konsumentów. Za pomocą specjalnej ankiety badane są doświadczenia klientów w takich obszarach jak zadowolenie ze współpracy, jakość obsługi oraz skłonności klientów do rekomendacji firmy. O przyznaniu tytułu decyduje wysoki wynik łączny z ankiet na poziomie min. 85% oraz pozytywna rekomendacja Kapituły Programu. Rezultat Pramerica Życie wyniósł 90%.
 
Czujemy się wyjątkowo docenieni, nie tylko przyznaniem prestiżowego godła Firmy Przyjaznej Klientowi, ale przede wszystkim tak wysokimi ocenami naszych Klientów, ich lojalnością i zadowoleniem ze współpracy z nami. W ramach prowadzonych ankiet otrzymaliśmy wiele ciepłych komentarzy, a także konstruktywne informacje zwrotne, które posłużą nam do dalszych usprawnień i stałego doskonalenia jakości obsługi. Za wszystkie głosy serdecznie dziękujemy – komentuje Robert Gowin, Członek Zarządu Pramerica Życie.
 
Godło Firma Przyjazna Klientowi jest przyznawane na 12 miesięcy. Program istnieje na polskim rynku ponad 10 lat.

Dzień Wolontariusza w Pramerica

23 października 2017 CSR

Ponad 280 osób odwiedziło 11 placówek opiekuńczych i wychowawczych położnych w różnych miejscowościach, by pomóc tym, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. Współpracownicy, pracownicy, a także ich rodziny i przyjaciele zamienili się w tym dniu malarzy, ogrodników, animatorów, kucharzy, majsterkowiczów.

 

Dzień Wolontariusza to wyjątkowy czas, w którym wszyscy skupiamy uwagę na tych, których los doświadczył. Naszą pracą chcemy im pokazać, że świat jest pełen dobra i ludzi, którzy bezinteresownie pomagają. Zaangażowanie wolontariuszy polega na remontowaniu sal, odnawianiu placów zabaw, porządkowaniu ogrodów, a także beztroskiej zabawie z dziećmi przebywającymi w odwiedzanych przez nas placówkach – mówi Małgorzata Morańska, rzecznik prasowy Pramerica Życie.

 

W tym roku firma odwiedziła: Dom Dziecka w Równem, Poradnię Profilaktyki i Pomocy Rodzinie PTZN w Bydgoszczy, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze w Krakowie, Lubelskie Hospicjum Małego Księcia, Dom Dziecka w Porszewicach, Dom Dziecka w Olsztynie, Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie, Dom Dziecka w Kórniku, Dom dla Chorych Bezdomnych Betlejem w Warszawie, Stowarzyszenie Świętego Celestyna w Mikoszowie, Domu Pomocy Społecznej w Chmielniku.

CSRFirmaProduktRynek