preloader

kategoria

Informacja dotycząca zmiany właścicielskiej

23 stycznia 2018 Firma

Zobowiązanie względem ubezpieczonych jest jednym z najwyższych priorytetów Pramerica, dlatego stale poszukujemy nowych możliwości dalszego rozwoju. Informujemy, że Pramerica Życie TUiR SA będzie miała nowego właściciela − Unum Group. Transakcja będzie sfinalizowana po spełnieniu warunków formalnych, w tym uzyskaniu zgody organów nadzoru.

 
Jest to proces połączenia sił jednej z wiodących firm ubezpieczeniowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, o ponad 170-letniej tradycji i innowacyjnym podejściu do klientów, ze spółką oferującą w Polsce wysokiej jakości ubezpieczenia na życie w oparciu o najwyższe standardy etyczne.
 
Dzięki temu połączeniu będziemy mogli jeszcze lepiej rozwijać naszą ofertę, a czerpiąc z wiedzy oraz doświadczenia naszych pracowników i Life Plannerów nieprzerwanie będziemy chronić to, co dla Państwa najcenniejsze: życie i zdrowie Państwa oraz Państwa bliskich.
 
Zapewniamy, że zmiana właścicielska spółki nie ma wpływu na zawartą umowę ubezpieczenia. Wszystkie umowy będą kontynuowane, a ich warunki określone w polisach pozostają bez zmian. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat Unum na stronie internetowej www.unum.com, a w razie dodatkowych pytań, zapraszamy do kontaktu z Państwa Life Plannerem lub Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu 800 33 55 33.
 

 
Unum Group została założona w 1848 roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Dziś jest liderem w zapewnianiu ochrony finansowej w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Głównymi firmami są Unum US, Colonial Life, Starmount i Unum UK. Portfolio Unum obejmuje ubezpieczenia na życie, na wypadek trwałego inwalidztwa, od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz poważnych zachorowań. Szeroki zakres produktów pomaga chronić miliony klientów i ich rodziny. Unum zapewnia także szereg rozwiązań pracowniczych zapewniających pracownikom dochód na wypadek niezdolności do pracy. W 2016 roku firma odnotowała przychody w wysokości 11 miliardów USD i wypłaciła klientom 6,9 miliarda USD świadczeń.
 
Unum Group charakteryzuje dbałość o najwyższą jakość zarówno w obsłudze klienta, oferowanych produktach, jak i współpracy z partnerami i dostawcami. Najlepsze praktyki firmy były wielokrotnie doceniane, o czym świadczy szereg zdobytych nagród i wyróżnień.

Zmiana w zarządzie Pramerica Życie TUiR SA

17 stycznia 2018 Firma

Rada Nadzorcza Pramerica Życie TUiR SA powołała w skład Zarządu Borysa Kowalskiego, który odpowiedzialny będzie za Pion Finansowo – Aktuarialny spółki. Zmiana formalnie została zatwierdzona przez Komisję Nadzoru Finansowego 16 stycznia.

 
Nominacja Borysa Kowalskiego na Członka Zarządu jest wyrazem uznania dla jego ogromnej wiedzy i wieloletniego zaangażowania w kształtowanie wartościowej oferty produktowej oraz rozwój spółki. Ogromnie się cieszę, że szeregi Zarządu zasili Borys, którego cenne doświadczenie będzie niezwykle pomocne w budowaniu stabilnej i silnej firmy, odpowiadającej na dynamicznie zmieniające się potrzeby klientów – komentuje Aneta Podyma-Milczarek, Prezes Zarządu Pramerica Życie.
 
Borys Kowalski związany jest z Pramerica Życie od czerwca 1999 roku. Jako Dyrektor Działu Aktuariatu i Główny Aktuariusz odpowiadał za funkcję aktuarialną w spółce, a od stycznia 2017 roku nadzorował również Pion Finansowy towarzystwa. Borys Kowalski posiada międzynarodowe doświadczenie ubezpieczeniowe i aktuarialne. Przed dołączeniem do Pramerica Życie, przez 7 lat pracował w Manulife Financial (The Manufacturers Life Insurance Company) w Toronto w Kanadzie oraz w F&G Life (Fidelity and Guaranty Life Insurance Company) w Baltimore, USA.

Pramerica Życie z certyfikatem HR Najwyższej Jakości

19 grudnia 2017 Firma

Pramerica Życie została wyróżniona certyfikatem „HR Najwyższej Jakości”, przyznawanym przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Wyróżnienie to przyznawane jest firmom prezentującym najwyższe standardy w polityce zarządzania zasobami ludzkimi.

 
Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) podjęło decyzje o przyznaniu certyfikatu Pramerica Życie na pod-stawie pozytywnej weryfikacji wdrożonej strategii zarządzania zasobami ludzkimi, realizowanych inicjatyw wewnętrznych wzmacniających motywację pracowników oraz budujących przyjazną kulturę organizacyjną, a także oferowanego pracownikom pakietu benefitów.
 
Nasza strategia HR jest prosta: tworzymy przyjazne, oparte na szacunku środowisko pracy, w którym każdy ma szansę się rozwijać i realizować swój potencjał. Stawiamy na dialog i współpracę, ponieważ wierzymy, że każdy wnosi unikalną wiedzę i doświadczenie do naszej organizacji. – komentuje Piotr Lipa, Dyrektor Działu Personalnego w Pramerica Życie. – Jesteśmy dumni z przyznanego nam certyfikatu i doceniamy pozytywną ocenę Kapituły. Wyróżnienie certyfikatem to potwierdzenie stosowania przez nas najlepszych praktyk w zarządzaniu zasobami ludzkimi, a także zobowiązanie do stałego doskonalenia i utrzymywania najwyższych standardów.
 
Program certyfikacyjny jest jednym z najważniejszych projektów PSZK, w którym uczestniczą członkowie stowarzyszenia.

Wyższa jakość życia #DziękiUbezpieczeniom

19 grudnia 2017 Rynek

Według raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków”, polscy ubezpieczyciele dają dwóm milionom Polaków dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego, chronią 1,7 bln zł majątku firm i tworzą 225 tys. miejsc pracy w gospodarce.

 
Raport PIU opisujący wpływ branży ubezpieczeniowej na życie człowieka, gospodarkę i przedsiębiorstwa jest pierwszym tego typu opracowaniem w Europie Środkowo-Wschodniej.
 
Potencjał w gospodarce
Ubezpieczenia oddziałują nie tylko bezpośrednio na człowieka, przejmując na siebie ochronę jego zdrowia, życia i majątku. Są także kluczowym składnikiem gospodarki. Jak wynika z raportu, przygotowanego przez PIU wspólnie z firmą doradczą Deloitte, ubezpieczyciele tworzą w Polsce aż 225 tys. etatów, z czego prawie 200 tys. w branżach innych niż ubezpieczenia. Miejsca pracy tworzone są przede wszystkim w handlu i naprawie pojazdów, czy finansach i nieruchomościach. Powstają one nie tylko dzięki wypłatom odszkodowań, ale także m.in. zakupom czy inwestycjom ubezpieczycieli.
 
Ochrona domów i mieszkań polskich rodzin
Choć na tle krajów Europy Zachodniej nasza skłonność do ubezpieczania się jest wciąż niska, to świadomość zagrożeń, dotyczących zdrowia, życia i mienia stale rośnie. W 2016 r. około 60 proc. domów i mieszkań było objętych ochroną od skutków żywiołów. Zapewniona przez ubezpieczycieli ochrona przed ogniem, eksplozjami i żywiołami dała w 2016 r. aż 1,3 mld zł pomocy poprzez odszkodowania. Dodatkowo wypłacono 1,5 mld zł za m.in. za szkody spowodowane przez grad, mróz, a także wszelkiego typu kradzieże.
 
Bez ubezpieczeń jakość naszego życia spadłaby diametralnie. Przy każdym wypadku losowym musielibyśmy naruszać nasze oszczędności, a spora część tych zdarzeń przewyższa kosztami oszczędności przeciętnego Polaka – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.
 
Ochrona życia, zdrowia i emerytury
W 2016 r. aż 4,5 mln osób otrzymało świadczenia z tytułu ubezpieczenia na życie. To kluczowe wsparcie dla rodzin w obliczu największych tragedii, takich jak śmierć członka najbliższej rodziny. Ubezpieczenia na życie mają też istotną funkcję w budowaniu oszczędności długoterminowych. Regularnie oszczędzając, możemy zwiększyć swoją emeryturę nawet o 25 proc. Jest to ważne, tym bardziej że w niedalekiej przyszłości będziemy przeżywać na emeryturze aż 23 lata.
 
W kontekście zmian demograficznych, kluczowe jest też jak najdłuższe życie w dobrym zdrowiu. Dzięki ubezpieczycielom 2 mln Polaków może korzystać z prywatnych ubezpieczeń, zapewniając sobie szybki dostęp do lekarza i nowoczesnej diagnostyki.
 
Raport „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków” pokazuje, że ubezpieczenia to nie tylko istotna część polskiej gospodarki, generująca 225 tys. miejsc pracy, ale też instytucja zaufania publicznego, która pełni istotne funkcje społeczne, które będą coraz ważniejsze wraz z bogaceniem się polskiego społeczeństwa – mówi Irena Pichola, Partner w Deloitte, Lider zespołu Sustainability Consulting Central Europe.
 
Ochrona w transporcie i podróży
Najpowszechniejszymi w Polsce ubezpieczeniami są polisy komunikacyjne. Ubezpieczyciele wypłacają rocznie 12 mld zł za szkody w związku z wypadkami, kolizjami i kradzieżami pojazdów. Własnymi autami (choć nie tylko autami) coraz częściej poruszamy się też za granicą. W 2017 r. wakacje poza Polską spędziło aż 4,2 mln osób. Z raportu PIU i Deloitte wynika, że stajemy się coraz bardziej świadomymi turystami. Koszt wypłaconych w 2016 r. świadczeń turystycznych wyniósł około 170 mln zł. Kwota ta pokrywała koszty leczenia, zagubionych bagaży i transportu chorych.
 
Mniejsze ryzyko w prowadzeniu firmy
Sektor ubezpieczeniowy to oczywiście nie tylko ochrona prywatnego majątku, ale też ubezpieczenia majątkowe i finansowe dla firm. W 2016 r. ubezpieczyciele obejmowali ochroną obrót firm wart 460 mld zł, czyli równowartość jednej czwartej gospodarki Polski. Wraz z ekspansją zagraniczną polskich przedsiębiorstw, wzrasta potrzeba ochrony ich biznesu w innych krajach. W zeszłym roku ubezpieczone było ponad 114 mld zł polskiego eksportu. Ubezpieczeniem jest też objęte 60 proc. majątku polskich firm. Suma ubezpieczenia całego majątku przedsiębiorstw w naszym kraju wynosi aż 1,7 bln zł. Raport PIU i Deloitte to pierwsze opracowanie, pokazujące tę wartość.
 
Pełna wersja raportu jest dostępna na stronie internetowej PIU oraz na www.dziekiubezpieczeniom.pl.

CSRFirmaProduktRynek