preloader

kategoria

Pramerica Życie z certyfikatem HR Najwyższej Jakości

19 grudnia 2017 Firma

Pramerica Życie została wyróżniona certyfikatem „HR Najwyższej Jakości”, przyznawanym przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami. Wyróżnienie to przyznawane jest firmom prezentującym najwyższe standardy w polityce zarządzania zasobami ludzkimi.

 
Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami (PSZK) podjęło decyzje o przyznaniu certyfikatu Pramerica Życie na pod-stawie pozytywnej weryfikacji wdrożonej strategii zarządzania zasobami ludzkimi, realizowanych inicjatyw wewnętrznych wzmacniających motywację pracowników oraz budujących przyjazną kulturę organizacyjną, a także oferowanego pracownikom pakietu benefitów.
 
Nasza strategia HR jest prosta: tworzymy przyjazne, oparte na szacunku środowisko pracy, w którym każdy ma szansę się rozwijać i realizować swój potencjał. Stawiamy na dialog i współpracę, ponieważ wierzymy, że każdy wnosi unikalną wiedzę i doświadczenie do naszej organizacji. – komentuje Piotr Lipa, Dyrektor Działu Personalnego w Pramerica Życie. – Jesteśmy dumni z przyznanego nam certyfikatu i doceniamy pozytywną ocenę Kapituły. Wyróżnienie certyfikatem to potwierdzenie stosowania przez nas najlepszych praktyk w zarządzaniu zasobami ludzkimi, a także zobowiązanie do stałego doskonalenia i utrzymywania najwyższych standardów.
 
Program certyfikacyjny jest jednym z najważniejszych projektów PSZK, w którym uczestniczą członkowie stowarzyszenia.

Wyższa jakość życia #DziękiUbezpieczeniom

19 grudnia 2017 Rynek

Według raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków”, polscy ubezpieczyciele dają dwóm milionom Polaków dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego, chronią 1,7 bln zł majątku firm i tworzą 225 tys. miejsc pracy w gospodarce.

 
Raport PIU opisujący wpływ branży ubezpieczeniowej na życie człowieka, gospodarkę i przedsiębiorstwa jest pierwszym tego typu opracowaniem w Europie Środkowo-Wschodniej.
 
Potencjał w gospodarce
Ubezpieczenia oddziałują nie tylko bezpośrednio na człowieka, przejmując na siebie ochronę jego zdrowia, życia i majątku. Są także kluczowym składnikiem gospodarki. Jak wynika z raportu, przygotowanego przez PIU wspólnie z firmą doradczą Deloitte, ubezpieczyciele tworzą w Polsce aż 225 tys. etatów, z czego prawie 200 tys. w branżach innych niż ubezpieczenia. Miejsca pracy tworzone są przede wszystkim w handlu i naprawie pojazdów, czy finansach i nieruchomościach. Powstają one nie tylko dzięki wypłatom odszkodowań, ale także m.in. zakupom czy inwestycjom ubezpieczycieli.
 
Ochrona domów i mieszkań polskich rodzin
Choć na tle krajów Europy Zachodniej nasza skłonność do ubezpieczania się jest wciąż niska, to świadomość zagrożeń, dotyczących zdrowia, życia i mienia stale rośnie. W 2016 r. około 60 proc. domów i mieszkań było objętych ochroną od skutków żywiołów. Zapewniona przez ubezpieczycieli ochrona przed ogniem, eksplozjami i żywiołami dała w 2016 r. aż 1,3 mld zł pomocy poprzez odszkodowania. Dodatkowo wypłacono 1,5 mld zł za m.in. za szkody spowodowane przez grad, mróz, a także wszelkiego typu kradzieże.
 
Bez ubezpieczeń jakość naszego życia spadłaby diametralnie. Przy każdym wypadku losowym musielibyśmy naruszać nasze oszczędności, a spora część tych zdarzeń przewyższa kosztami oszczędności przeciętnego Polaka – mówi Jan Grzegorz Prądzyński, prezes zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń.
 
Ochrona życia, zdrowia i emerytury
W 2016 r. aż 4,5 mln osób otrzymało świadczenia z tytułu ubezpieczenia na życie. To kluczowe wsparcie dla rodzin w obliczu największych tragedii, takich jak śmierć członka najbliższej rodziny. Ubezpieczenia na życie mają też istotną funkcję w budowaniu oszczędności długoterminowych. Regularnie oszczędzając, możemy zwiększyć swoją emeryturę nawet o 25 proc. Jest to ważne, tym bardziej że w niedalekiej przyszłości będziemy przeżywać na emeryturze aż 23 lata.
 
W kontekście zmian demograficznych, kluczowe jest też jak najdłuższe życie w dobrym zdrowiu. Dzięki ubezpieczycielom 2 mln Polaków może korzystać z prywatnych ubezpieczeń, zapewniając sobie szybki dostęp do lekarza i nowoczesnej diagnostyki.
 
Raport „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków” pokazuje, że ubezpieczenia to nie tylko istotna część polskiej gospodarki, generująca 225 tys. miejsc pracy, ale też instytucja zaufania publicznego, która pełni istotne funkcje społeczne, które będą coraz ważniejsze wraz z bogaceniem się polskiego społeczeństwa – mówi Irena Pichola, Partner w Deloitte, Lider zespołu Sustainability Consulting Central Europe.
 
Ochrona w transporcie i podróży
Najpowszechniejszymi w Polsce ubezpieczeniami są polisy komunikacyjne. Ubezpieczyciele wypłacają rocznie 12 mld zł za szkody w związku z wypadkami, kolizjami i kradzieżami pojazdów. Własnymi autami (choć nie tylko autami) coraz częściej poruszamy się też za granicą. W 2017 r. wakacje poza Polską spędziło aż 4,2 mln osób. Z raportu PIU i Deloitte wynika, że stajemy się coraz bardziej świadomymi turystami. Koszt wypłaconych w 2016 r. świadczeń turystycznych wyniósł około 170 mln zł. Kwota ta pokrywała koszty leczenia, zagubionych bagaży i transportu chorych.
 
Mniejsze ryzyko w prowadzeniu firmy
Sektor ubezpieczeniowy to oczywiście nie tylko ochrona prywatnego majątku, ale też ubezpieczenia majątkowe i finansowe dla firm. W 2016 r. ubezpieczyciele obejmowali ochroną obrót firm wart 460 mld zł, czyli równowartość jednej czwartej gospodarki Polski. Wraz z ekspansją zagraniczną polskich przedsiębiorstw, wzrasta potrzeba ochrony ich biznesu w innych krajach. W zeszłym roku ubezpieczone było ponad 114 mld zł polskiego eksportu. Ubezpieczeniem jest też objęte 60 proc. majątku polskich firm. Suma ubezpieczenia całego majątku przedsiębiorstw w naszym kraju wynosi aż 1,7 bln zł. Raport PIU i Deloitte to pierwsze opracowanie, pokazujące tę wartość.
 
Pełna wersja raportu jest dostępna na stronie internetowej PIU oraz na www.dziekiubezpieczeniom.pl.

Pramerica w szkołach

23 listopada 2017 CSR

Pracownicy i współpracownicy Pramerica Życie wcielili się w rolę nauczycieli, by przeprowadzić lekcje w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach programu „Otwarta Firma”, organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

 
Wolontariusze przeprowadzali lekcje na temat ubezpieczeń w szkołach ponadgimnazjalnych w Warszawie, Poznaniu, Szczecinie i Krakowie. Podczas zajęć uczniowie poznali historię ubezpieczeń, obszary życia, które są przez nie chronione oraz podstawowe pojęcia i zasady ich działania.
 
To było niezwykle cenne doświadczenie, które pokazało, że możemy wiele uczynić, by wzmocnić świadomość finansową młodych ludzi. Dobre przygotowanie wpływa bowiem na decyzje osób, które wkraczają w dorosłość i pewniej oraz bardziej świadomie czerpią z możliwości jakie oferuje rynek finansowy. Cieszymy się, że wraz z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości możemy realizować inicjatywy edukacyjne, które niosą wartość zarówno młodym ludziom, jak i całej branży – komentuje Małgorzata Morańska, rzecznik prasowy Pramerica Życie TUiR SA.
 
Program „Otwarta Firma” ma na celu podniesienie poziomu wiedzy i kształtowanie aktywnej postawy uczniów poprzez ciekawe zajęcia organizowane we współpracy z przedstawicielami lokalnych firm i instytucji. Program realizowany jest w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na terenie całego kraju. Do ostatniej edycji programu przystąpiło blisko 3000 firm i instytucji.

Zdrowie dziecka pod szczególną ochroną

09 listopada 2017 Produkt

Jak wynika z badania IPSOS przerowadzonego na zlecenie Pramerica Życie TUiR aż 60% Polaków za główny cel finansowy stawia sobie możliwość pokrycia niespodziewanych wydatków na leczenie. Jednocześnie tylko 5% badanych wykazuje pewność, że cel ten uda im się osiągnąć.

 
Wyniki badania obnażają jedną z największych obaw Polaków, którą jest finansowanie niezbędnej i kosztownej opieki medycznej. Szczególnie, jeśli dotyczy ona ich dziecka.
 
Liczba świadczeń wypłacanych z tytułu poważnych zachorowań stale rośnie. Pramerica Życie wypłaciła ich o 38% więcej niż jeszcze 3 lata temu. W tym czasie szczególnie wzrosła liczba świadczeń wypłacanych w związku z poważnym zachorowaniem dziecka. W odpowiedzi na potrzeby klientów i coraz większe zainteresowanie zabezpieczeniem finansowym w przypadku poważnej choroby, towarzystwo ubezpieczeń poszerzyło swoją ofertę o nowy produkt, którego celem jest zapewnienie ochrony zdrowia dzieci.
 
Nagłe zdiagnozowanie u dziecka poważnej choroby to niezwykle trudna dla rodziny sytuacja, która również wymaga dużych nakładów finansowych, a czasem wiąże się z koniecznością przerwania aktywności zawodowej i częściową utratą dochodu przez jednego z rodziców. Posiadając odpowiednią polisę zapewniającą wypłatę świadczenia w tych niezwykle trudnych momentach, rodzice mogą w pełni poświęcić się pomocy najmłodszym bez dodatkowych obaw o finansowanie leczenia – wyjaśnia Borys Kowalski, Dyrektor Działu Aktuariatu i Główny Aktuariusz Pramerica Życie.
 
Dzięki Ubezpieczeniu Dodatkowemu na Wypadek Poważnego Zachorowania Dziecka, rodzic może uzyskać wsparcie finansowe, niezbędne do pokrycia kosztów leczenia. Ochroną objęte są aż 32 jednostki chorobowe, a wśród nich m.in.: nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, padaczka, zapalenie opon mózgowych, sepsa, śpiączka czy też uraz głowy. Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.
 
W ofercie towarzystwa klienci znajdą również ubezpieczenie, które oprócz poważnych zachorowań obejmuje także pobyty w szpitalu, aż 246 różnych operacji, między innymi usunięcie wyrostka robaczkowego czy chirurgiczne leczenie przepukliny oraz ponad 30 różnych urazów. Ochroną mogą być objęte dzieci, które znajdują się pod opieką rodzica ubezpieczonego w Pramerica Życie.

CSRFirmaProduktRynek