preloader

kategoria

Ochrona Premium z tytułem Order Finansowy 2022

17 marca 2023 Produkt

Magazyn Home&Market wyróżnił nasze grupowe ubezpieczenie na życie Ochrona Premium tytułem Order Finansowy 2022!

 
„To duma i radość otrzymać takie wyróżnienie rynkowe dla produktu, nad którym przez wiele miesięcy pracowały osoby z różnych zespołów w naszej firmie. Taki tytuł to potwierdzenie wysokiej jakości naszych produktów.” – komentuje Aleksandra Polakowska-Szymańska, Dyrektor Działu Rozwoju Oferty i Produktów. Ochrona Premium to wprowadzone do oferty w 2022 roku grupowe ubezpieczenie na życie, które wykracza poza standardową definicję polisy grupowej. Zapewnia kompleksowe wsparcie w problemach zdrowotnych pracowników: od profilaktyki, po diagnozę i pomoc w powrocie do pracy.
Więcej w naszej ofercie

Zmiany w ramach ubezpieczeń z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

29 września 2022 Produkt

Informujemy o zmianach w ramach ubezpieczeń z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, mających związek z decyzją PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (PKO TFI) o połączeniu w dniu 30 września 2022 r. subfunduszu PKO Obligacji Długoterminowych z subfunduszem PKO Papierów Dłużnych Plus.

 
Subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz PKO Papierów Dłużnych Plus, a subfunduszem przejmującym będzie subfundusz PKO Obligacji Długoterminowych.
Wobec powyższego, oferowany przez Unum Życie TUiR S.A. fundusz UFK Unum – PKO Papierów Dłużnych Plus ulegnie likwidacji, przy czym w miejsce likwidowanego UFK zostanie utworzony nowy fundusz UFK Unum – PKO Obligacji Długoterminowych.
 
W związku z powyższym w dniu 30 września 2022 PKO TFI przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto tego subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 29 września 2022 r., przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 29 września 2022 r. Przydział zostanie dokonany poprzez zapisanie wyliczonej w powyższy sposób liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego na odpowiednich subrejestrach wydzielonych w jego ramach.
 
Jednocześnie informujemy, iż treść statusu PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnego otwartego, ramach którego wydzielone są subfundusze, oraz szczegółowe informacje dotyczące opisanej zmiany, dostępne są na stronie internetowej PKO TFI https://pkotfi.pl.
 
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-17.30 pod numerami: 800 33 55 33 lub +48 22 329 30 99. Można się z nami skontaktować także mailowo pod adresem: kontakt@unum.pl

 

Unum rozszerza ofertę ubezpieczeń grupowych

20 września 2022 Produkt

Ochrona Premium to nowe ubezpieczenie grupowe w ofercie Unum, które wykracza poza standardową definicję polisy grupowej. Zapewnia kompleksowe wsparcie w problemach zdrowotnych pracowników: od profilaktyki, po diagnozę i pomoc w powrocie do pracy.

 
Z badań przeprowadzonych na zlecenie Unum i Agory w sierpniu 2022 r. wynika, że niemal co drugi Polak doświadczył w ostatnim roku problemów zdrowotnych, on lub jego najbliżsi. Niemal co 4. badany doświadczył problemów ortopedycznych, a co piąty kardiologicznych. 17% Polaków zmagało się z trudnościami psychicznymi, a z cukrzycą i chorobami tarczycy odpowiednio 15% i 13%. Ponad 60% badanych musiało sięgnąć do własnej kieszeni, by pomóc sobie w leczeniu, głównie (70%) z uwagi na długi czas oczekiwania na bezpłatne usługi medyczne. W chorobie czas i jakość leczenia mają kluczowe znaczenie, dlatego ubezpieczenia grupowe Unum zapewniają dziś nie tylko pieniądze , ale też szereg usług, które pomogą w szybszym powrocie do zdrowia” – mówi Joanna Grudnik, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych w Unum.
 
Więcej w informacji prasowej

Order Finansowy Home and Market dla produktu Unum „Lepszy Start”

22 marca 2022 Produkt

Produkt Unum Życie Lepszy start – Ubezpieczenie na Życie i Dożycie Dziecka został wyróżniony Orderem Finansowym w ramach plebiscytu organizowanego przez magazyn ekonomiczny „Home & Market”. Celem tego plebiscytu było wyłonienie najlepszych produktów oferowanych przez instytucje finansowe.

 
Redakcja miesięcznika, brała pod uwagę przyjazność rozwiązania dla klienta. A nasze ubezpieczenie oprócz ochrony ubezpieczeniowej i możliwości gromadzenia kapitału na dorosłe życie dziecka oferuje również szereg innych korzyści: możliwość ochrony zgromadzonych środków przed skutkami inflacji, opcję rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o umowy dodatkowe, np. na wypadek poważnego zachorowania i pobytu w szpitalu czy urazu. Umowa „Lepszy Start” daje również dziecku możliwość kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej w formie nowej umowy ubezpieczenia na życie, którą można zawrzeć bez analizy stanu zdrowia osoby ubezpieczonej.
„Jesteśmy dumni z tego wyróżnienia! Tym bardziej, że to trzecia już nagroda dla naszej oferty. Takie uznanie to nie tylko potwierdzenie, że nasze produkty stanowią wartość dla klientów. To również zobowiązanie, by nasza oferta rozwijała się zawsze stawiając człowieka i jego realne potrzeby w centrum działań” – komentuje Robert Watkowski, Dyrektor Działu Obsługi Klienta Indywidualnego.

Trzy ordery dla Unum
Tegoroczny Order Finansowy jest już trzecim z rzędu docenieniem oferty Unum. W poprzednich latach magazyn „Home & Market” wyróżnił Ubezpieczenie na wypadek Chorób Układu Krążenia oraz Ubezpieczenie na wypadek Choroby Nowotworowej.

 

Używamy pliki cookie

Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia, aby poprawić jakość przeglądania naszej witryny, wyświetlać spersonalizowane treści i reklamy, analizować ruch w naszej witrynie i wiedzieć, skąd pochodzą nasi użytkownicy.