preloader

kategoria

Zmiana nazwy BZ WBK TFI S.A.

10 września 2018 Produkt

Informujemy, że z dniem 7 września 2018 roku BZ WBK TFI S.A., którego fundusze Pramerica Życie TUiR SA oferuje w ramach produktu Ubezpieczenie na Całe Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Skała Gibraltaru, zmienił nazwę na Santander TFI S.A.

 
Analogicznie zmieniły się również nazwy poszczególnych funduszy. Zmiana nazwy nie ma wpływu na profil ryzyka, politykę inwestycyjną funduszy ani na wysokość opłat.

Zdrowie dziecka pod szczególną ochroną

09 listopada 2017 Produkt

Jak wynika z badania IPSOS przerowadzonego na zlecenie Pramerica Życie TUiR aż 60% Polaków za główny cel finansowy stawia sobie możliwość pokrycia niespodziewanych wydatków na leczenie. Jednocześnie tylko 5% badanych wykazuje pewność, że cel ten uda im się osiągnąć.

 
Wyniki badania obnażają jedną z największych obaw Polaków, którą jest finansowanie niezbędnej i kosztownej opieki medycznej. Szczególnie, jeśli dotyczy ona ich dziecka.
 
Liczba świadczeń wypłacanych z tytułu poważnych zachorowań stale rośnie. Pramerica Życie wypłaciła ich o 38% więcej niż jeszcze 3 lata temu. W tym czasie szczególnie wzrosła liczba świadczeń wypłacanych w związku z poważnym zachorowaniem dziecka. W odpowiedzi na potrzeby klientów i coraz większe zainteresowanie zabezpieczeniem finansowym w przypadku poważnej choroby, towarzystwo ubezpieczeń poszerzyło swoją ofertę o nowy produkt, którego celem jest zapewnienie ochrony zdrowia dzieci.
 
Nagłe zdiagnozowanie u dziecka poważnej choroby to niezwykle trudna dla rodziny sytuacja, która również wymaga dużych nakładów finansowych, a czasem wiąże się z koniecznością przerwania aktywności zawodowej i częściową utratą dochodu przez jednego z rodziców. Posiadając odpowiednią polisę zapewniającą wypłatę świadczenia w tych niezwykle trudnych momentach, rodzice mogą w pełni poświęcić się pomocy najmłodszym bez dodatkowych obaw o finansowanie leczenia – wyjaśnia Borys Kowalski, Dyrektor Działu Aktuariatu i Główny Aktuariusz Pramerica Życie.
 
Dzięki Ubezpieczeniu Dodatkowemu na Wypadek Poważnego Zachorowania Dziecka, rodzic może uzyskać wsparcie finansowe, niezbędne do pokrycia kosztów leczenia. Ochroną objęte są aż 32 jednostki chorobowe, a wśród nich m.in.: nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, padaczka, zapalenie opon mózgowych, sepsa, śpiączka czy też uraz głowy. Ochrona obowiązuje na całym świecie przez 24 godziny na dobę.
 
W ofercie towarzystwa klienci znajdą również ubezpieczenie, które oprócz poważnych zachorowań obejmuje także pobyty w szpitalu, aż 246 różnych operacji, między innymi usunięcie wyrostka robaczkowego czy chirurgiczne leczenie przepukliny oraz ponad 30 różnych urazów. Ochroną mogą być objęte dzieci, które znajdują się pod opieką rodzica ubezpieczonego w Pramerica Życie.