preloader

kategoria

Zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

04 stycznia 2024 Produkt

W związku ze zmianą ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2647 z późn. zm.), od 1 stycznia 2024 r. Unum Życie nie jest już płatnikiem zryczałtowanego podatku od dochodów z zysków kapitałowych z tytułu lokowania środków w ramach umowy ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym (UFK).

 
Zgodnie z nowymi przepisami, w przypadku częściowego lub też całkowitego wykupu, Unum Życie wypłaci klientowi całą kwotę środków bez pomniejszania o podatek od zysków kapitałowych oraz najpóźniej do końca lutego kolejnego roku prześle klientowi informację o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C).
 
Informacja PIT-8C otrzymana od Unum Życie będzie podstawą do złożenia rocznego zeznania o wysokości dochodu (poniesionej straty) na formularzu PIT-38 (w terminie do 30. kwietnia kolejnego roku), w którym klient będzie mógł uwzględnić także inne zyski i straty z różnego rodzaju inwestycji kapitałowych (na przykład z funduszy inwestycyjnych otwartych i akcji lub obligacji kupionych na giełdzie).
 
W wyniku tych zmian to na kliencie spoczywa obowiązek odprowadzenia ewentualnego podatku z tego tytułu w terminie do 30. kwietnia kolejnego roku (w terminie złożenia zeznania PIT-38).

Ochrona Premium z tytułem Order Finansowy 2022

17 marca 2023 Produkt

Magazyn Home&Market wyróżnił nasze grupowe ubezpieczenie na życie Ochrona Premium tytułem Order Finansowy 2022!

 
„To duma i radość otrzymać takie wyróżnienie rynkowe dla produktu, nad którym przez wiele miesięcy pracowały osoby z różnych zespołów w naszej firmie. Taki tytuł to potwierdzenie wysokiej jakości naszych produktów.” – komentuje Aleksandra Polakowska-Szymańska, Dyrektor Działu Rozwoju Oferty i Produktów. Ochrona Premium to wprowadzone do oferty w 2022 roku grupowe ubezpieczenie na życie, które wykracza poza standardową definicję polisy grupowej. Zapewnia kompleksowe wsparcie w problemach zdrowotnych pracowników: od profilaktyki, po diagnozę i pomoc w powrocie do pracy.
Więcej w naszej ofercie

Zmiany w ramach ubezpieczeń z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym

29 września 2022 Produkt

Informujemy o zmianach w ramach ubezpieczeń z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, mających związek z decyzją PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (PKO TFI) o połączeniu w dniu 30 września 2022 r. subfunduszu PKO Obligacji Długoterminowych z subfunduszem PKO Papierów Dłużnych Plus.

 
Subfunduszem przejmowanym będzie subfundusz PKO Papierów Dłużnych Plus, a subfunduszem przejmującym będzie subfundusz PKO Obligacji Długoterminowych.
Wobec powyższego, oferowany przez Unum Życie TUiR S.A. fundusz UFK Unum – PKO Papierów Dłużnych Plus ulegnie likwidacji, przy czym w miejsce likwidowanego UFK zostanie utworzony nowy fundusz UFK Unum – PKO Obligacji Długoterminowych.
 
W związku z powyższym w dniu 30 września 2022 PKO TFI przydzieli każdemu uczestnikowi subfunduszu przejmowanego jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmującego w liczbie wynikającej z podzielenia iloczynu liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego posiadanych przez danego uczestnika i wartości aktywów netto tego subfunduszu przypadających na jednostkę uczestnictwa w dniu 29 września 2022 r., przez wartość aktywów netto subfunduszu przejmującego przypadających na jednostkę uczestnictwa w tym subfunduszu w dniu 29 września 2022 r. Przydział zostanie dokonany poprzez zapisanie wyliczonej w powyższy sposób liczby jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmującego na odpowiednich subrejestrach wydzielonych w jego ramach.
 
Jednocześnie informujemy, iż treść statusu PKO Parasolowy – funduszu inwestycyjnego otwartego, ramach którego wydzielone są subfundusze, oraz szczegółowe informacje dotyczące opisanej zmiany, dostępne są na stronie internetowej PKO TFI https://pkotfi.pl.
 
W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-17.30 pod numerami: 800 33 55 33 lub +48 22 329 30 99. Można się z nami skontaktować także mailowo pod adresem: kontakt@unum.pl

 

Unum rozszerza ofertę ubezpieczeń grupowych

20 września 2022 Produkt

Ochrona Premium to nowe ubezpieczenie grupowe w ofercie Unum, które wykracza poza standardową definicję polisy grupowej. Zapewnia kompleksowe wsparcie w problemach zdrowotnych pracowników: od profilaktyki, po diagnozę i pomoc w powrocie do pracy.

 
Z badań przeprowadzonych na zlecenie Unum i Agory w sierpniu 2022 r. wynika, że niemal co drugi Polak doświadczył w ostatnim roku problemów zdrowotnych, on lub jego najbliżsi. Niemal co 4. badany doświadczył problemów ortopedycznych, a co piąty kardiologicznych. 17% Polaków zmagało się z trudnościami psychicznymi, a z cukrzycą i chorobami tarczycy odpowiednio 15% i 13%. Ponad 60% badanych musiało sięgnąć do własnej kieszeni, by pomóc sobie w leczeniu, głównie (70%) z uwagi na długi czas oczekiwania na bezpłatne usługi medyczne. W chorobie czas i jakość leczenia mają kluczowe znaczenie, dlatego ubezpieczenia grupowe Unum zapewniają dziś nie tylko pieniądze , ale też szereg usług, które pomogą w szybszym powrocie do zdrowia” – mówi Joanna Grudnik, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych w Unum.
 
Więcej w informacji prasowej

Używamy pliki cookie

Używamy plików cookie i innych technologii śledzenia, aby poprawić jakość przeglądania naszej witryny, wyświetlać spersonalizowane treści i reklamy, analizować ruch w naszej witrynie i wiedzieć, skąd pochodzą nasi użytkownicy.