preloader

kategoria

Unum Życie z tytułem: Najlepszy Pracodawca 2019

18 listopada 2019 Firma

Unum Życie zostało wyróżnione przez Kincentric tytułem Najlepszego Pracodawcy 2019 w Polsce (Kincentric Best Employer). To już siódme docenienie Unum za budowanie angażującego miejsca pracy.

 
Kincentric Best Employers to program prowadzony i rozpoznawalny na świecie od 19 lat (wcześniej jako Aon Best Employers). Program wyłania firmy, które tworzą najbardziej angażujące miejsca pracy, a tytuł Najlepszego Pracodawcy jest przyznawany wyłącznie w oparciu o wyniki badań pracowników.
 
„Badanie Best Employers jest szczególnie bliskie mojemu sercu, ponieważ to otwarty i szczery głos naszych pracowników oraz współpracowników. Powodem do dumy jest nie tylko ponownie uzyskany tytuł Najlepszego Pracodawcy, ale również niezwykle wysoka 99% frekwencja w badaniu. Dziękuję wszystkim pracownikom i współpracowników za ich zaangażowanie, otwarty dialog, wiarę w naszą wspólną przyszłość i chęć rozwoju w Unum. Atmosfera jaka u nas panuje, dobre relacje między nami oraz konsekwentna realizacja naszej misji to zasługa przede wszystkim ludzi, którzy wspólnie tworzą to miejsce.” – komentuje Aneta Podyma-Milczarek, prezes zarządu Unum Życie.
 
Aby uzyskać tytuł Kincentric Best Employer, firma musi osiągać wysokie wyniki w czterech wymiarach. Zaangażowanie pracowników mierzone było pozytywną opinią respondentów o miejscu pracy i wizją wspólnej przyszłości, a także poziomem motywacji badanych osób. Kolejnym badanym elementem była zwinność biznesowa, sprawdzana poziomem innowacji w organizacji i tempem adaptacji do zmian rynkowych. Pracownicy i współpracownicy oceniali również w badaniu menadżerów i liderów, w jakim stopniu wpływają oni na zaangażowanie i relacje w organizacji. Firma również była weryfikowana pod kątem orientacji na ludzi, czyli jak zarządza i przyciąga talenty.
 
„Tytuł najlepszego Pracodawcy to ogromna duma, a także zobowiązanie, by w kolejnym okresie utrzymywać wysokie standardy, rozwijając najważniejszy dla nas kapitał: naszych ludzi. Współpracując z ponad 400 pracownikami
i współpracownikami w całej Polsce, chcemy wspólnie tworzyć takie miejsce, w którym się dobrze czujemy i z którym się utożsamiamy. Firmę w której podzielamy podobne wartości, która daje możliwości nauki i rozwoju oraz sprzyja osiąganiu osobistych sukcesów”
– dodaje Michał Płaczkiewicz, dyrektor działu personalnego.
 
Najlepsi Pracodawcy to firmy, które niezależnie od potencjalnych barier, takich jak np. rozmiar przedsiębiorstwa, geograficzne rozproszenie, czy też specyfika branżowa, budują dodatkową przewagę konkurencyjną i sukces biznesowy oparty na zaangażowaniu pracowników.
 
„Ponadprzeciętne organizacje, takie jak Unum Życie wyróżniają się na rynku, ponieważ wzmacniają wyniki dzięki wysokiemu zaangażowaniu pracowników, zwinności biznesowej, angażującym liderom i orientacji na ludzi. Gratulujemy Unum Życie otrzymania tytułu Kincentric Best Employers 2019 w Polsce.” – Ken Oehler, Global Engagement and Culture practice leader w Kincentric.

Aneta Podyma-Milczarek wśród 25 Pereł Polskiego Biznesu

04 listopada 2019 Firma

Aneta Podyma-Milczarek, prezes zarządu Unum, została wyróżniona w raporcie Gazety Finansowej: 25 Pereł Polskiego Biznesu.

 
Raport prezentuje sylwetki kobiet, które skutecznie łączą role zawodowe i prywatne, angażują się we wspieranie aktywności kobiet i rozwoju ich przedsiębiorczości. Stoją na czele prężnie rozwijających się firm, a dzieląc się z innymi swoją wiedzą, doświadczeniem, inspirują do działania i pokonywania wewnętrznych barier.
 

Czuję się zaszczycona tym wyróżnieniem i jest mi niezwykle miło móc znaleźć się w tak prestiżowym gronie. Za naszymi sukcesami często stoją wyjątkowe osoby. Jestem wdzięczna za zaufanie, zaangażowanie i radość ze współpracy z moimi pracownikami i współpracownikami, z którymi wspólnie rozwijam firmę i mogę osiągać osobiste sukcesy – komentuje Aneta Podyma-Milczarek.
 

Unum Życie Firmą Przyjazną Klientowi

29 października 2019 Firma

Unum Życie TUiR S.A. otrzymała godło Firma Przyjazna Klientowi. To już drugie takie wyróżnienie dla spółki. Tytuł ten przyznawany jest przedsiębiorstwom prezentującym najwyższe standardy w obsłudze klienta.

 
Firma Przyjazna Klientowi to tytuł nadawany przez Fundację Digital Knowledge Observatory na podstawie wyników niezależnych badań konsumentów. Za pomocą specjalnej ankiety badane są doświadczenia klientów w takich obszarach jak zadowolenie ze współpracy, jakość obsługi oraz skłonności klientów do rekomendacji firmy.
 
O przyznaniu tytułu decyduje wysoki wynik łączny z ankiet na poziomie min. 85% oraz pozytywna rekomendacja Kapituły Programu. Rezultat Unum Życie wyniósł 88%.
 

„Godło Firma Przyjazna Klientowi jest dla nas niezwykle cenne. To wyraz docenienia naszych dotychczasowych wysiłków na rzecz jak najlepszej obsługi klientów, a także zobowiązanie do stałego wsłuchiwania się w oczekiwania naszych klientów i utrzymania wysokich standardów we współpracy. Dzięki badaniu otrzymaliśmy wiele ciepłych komentarzy, a także konstruktywne informacje zwrotne, które posłużą nam do dalszych usprawnień. Za wszystkie głosy serdecznie dziękujemy naszym klientom” – komentuje Aneta Podyma-Milczarek, prezes zarządu Unum Życie.
 
Godło Firma Przyjazna Klientowi jest przyznawane na 12 miesięcy. Program istnieje na polskim rynku ponad 15 lat i corocznie bada 60 podmiotów z różnych branż w obszarze standardów obsługi klienta.

Unum rozszerza ofertę: mądre ubezpieczenie na wypadek nowotworu

25 października 2019 Firma

Według prognoz GLOBOCAN* w 2025 roku liczba zachorowań na nowotwory na świecie wzrośnie z 14,1 mln do 19,3 mln rocznie. W Polsce co czwarta osoba uważa za prawdopodobne wystąpienie u siebie problemów onkologicznych. W odpowiedzi na obawy Polaków Unum wprowadziło do oferty Ubezpieczenie na Wypadek Choroby Nowotworowej.

 
Badania Unum Insight** pokazują, że co czwarty Polak faktycznie dostrzega u siebie takie prawdopodobieństwo. To świadczy o wysokiej świadomości Polaków, często wynikającej z faktu, że mają styczność z chorobą onkologiczną, osobiście lub wśród znajomych.
 

 
Ubezpieczenie na Wypadek Choroby Nowotworowej
Diagnoza nowotworu to niezwykle trudna chwila dla całej rodziny. Zarówno pod względem emocjonalnym, jak i finansowym. Często w takiej sytuacji rosną koszty leczenia, a z postępem choroby wiążę się ryzyko utraty możliwości zarobkowania. Nierzadko członek rodziny decyduje się na ograniczenie pracy, aby móc opiekować się chorym, co również uszczupla domowy budżet, tak potrzebny by pokryć koszty długotrwałego leczenia, drogich leków czy zmiany stylu życia. Aby jak najpełniej wesprzeć klientów w tej wyjątkowo trudnej sytuacji, Unum wprowadziło do oferty kompleksowe Ubezpieczenie na Wypadek Choroby Nowotworowej.
 

 
Chcemy jak najpełniej pomóc klientom w tym trudnych chwilach, jakimi są diagnoza i leczenie choroby onkologicznej. Dlatego w naszej ofercie klienci znajdą zarówno wsparcie finansowe, jak i szereg przydatnych usług, zdejmujących z nich ciężar organizacji, poszukiwania dodatkowych konsultacji, czy drugiej opinii medycznych w zagranicznych placówkach – komentuje Borys Kowalski, Członek Zarządu i Główny Aktuariusz Unum Życie.
 
Co ważne, wypłata świadczenia nastąpi w sytuacji diagnozy nowotworu złośliwego, jak i o granicznej złośliwości. Świadczenie może wynosić nawet 500 000 zł. Dodatkowo, klienci otrzymają 125 000 zł na specjalistyczne leczenie.
 
Poważna choroba to zawsze niezwykle trudne doświadczenie, dlatego Unum zadbało, by w zakresie ubezpieczenia znalazły się usługi pomagające klientom w procesie leczenia i rekonwalescencji. Klienci zmagający się z nowotworem mogą liczyć na:
• organizację i pokrycie kosztów zagranicznej konsultacji medycznej,
• konsultacje lekarskie i specjalistyczne badania, w tym diagnostykę,
• organizację i pokrycie kosztów rehabilitacji,
• transport na badania i operacje,
• domową opiekę pielęgniarską,
• pomoc psychologa,
• pokrycie kosztów zakupu peruk czy protez,
• dostosowanie mieszkania do potrzeb pacjenta wynikających z leczenia,
• a nawet organizację i pokrycie kosztów pobytu w sanatorium
 
Ubezpieczenie na Wypadek Choroby Nowotworowej jest umową dodatkową do ubezpieczenia na życie, a wysokość składki zależy między innymi od ustalonej sumy ubezpieczenia i wieku ubezpieczonego.
 
Więcej w informacji prasowej
 

* Raport GLOBOCAN 2018 szacujący wskaźniki zachorowań i zgonów na 36 nowotworów w 185 krajach, opracowany przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (WHO)
** Badanie omnibusowe na reprezentatywnej próbie Polaków powyżej osiemnastego roku życia, N=970, zrealizowane techniką TAPI, przeprowadzone przez Ipsos na zlecenie Unum Życie, kwiecień 2019

CSRFirmaProduktRynek