preloader

Pramerica Życie zmienia się w Unum Życie

Zmiana właścicielska spółki oraz zmiana nazwy nie mają wpływu na zawarte już z klientami umowy ubezpieczenia, które będą kontynuowane, a ich warunki pozostaną bez zmian. Z czasem oferta firmy będzie rozwijana, by móc jeszcze lepiej spełniać zmieniające się potrzeby finansowe klientów indywidualnych i firm.

10 grudnia 2018

Pramerica Życie Najlepszym Pracodawcą

Angażujące pracowników miejsce pracy, jakie tworzy Pramerica Życie oraz kultura organizacyjna oparta na wartościach zostały docenione w badaniu Aon Best Employers, na postawie którego spółka uzyskała tytuł Najlepszego Pracodawcy. To jedyna firma ubezpieczeniowa wyróżniona w tegorocznej edycji badania.

23 listopada 2018

Razem możemy więcej – Dzień Wolontariusza w Pramerica Życie

Fundacja Pramerica oraz Pramerica Życie zorganizowały w Polsce Dzień Wolontariusza, podczas którego wolontariusze: pracownicy, współpracownicy i ich rodziny pomagały w domach dziecka, domach dla bezdomnych, świetlicach środowiskowych, szpitalach, a także w schronisku dla zwierząt na terenie Polski.

26 października 2018

Unum finalizuje zakup Pramerica Życie TUiR SA

Grupa Unum (symbol na giełdzie NYSE: UNM) sfinalizowała transakcję zakupu spółki Pramerica Życie TUiR SA („Pramerica”) oferującej ubezpieczenia na życie na polskim rynku. Transakcja ta wzmacnia długofalową strategię rozwoju Unum, która ma na celu otaczanie ochroną finansową coraz większej liczby klientów.

01 października 2018

Pramerica oddaje krew

W dniu 5 września Pramerica Życie, we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie oraz przy wsparciu Fundacji Banku Zachodniego WBK, zorganizowała akcję krwiodawstwa w siedzibie towarzystwa, zbierając w sumie ponad 12 litrów krwi. Akcja krwiodawstwa jest organizowana jako odpowiedź na sygnał o niskich zasobach krwi w RCKiK w okresie powakacyjnym.

06 września 2018

Pramerica wypłaca i będzie wypłacać

Pramerica Życie TUiR SA wypłaciła 90,5 mln PLN świadczeń swoim klientom w okresie od lipca 2017 do połowy 2018 roku. Wynik ten jest o 2,8% większy od wartości świadczeń wypłaconych za analogiczny okres sprzed roku.

03 sierpnia 2018