preloader

kategoria

Unum Życie wypłaciło więcej świadczeń klientom

07 sierpnia 2019 Firma

Unum Życie TUiR S.A. wypłaciło swoim klientom 96,9 mln PLN świadczeń w okresie od lipca 2018 do połowy 2019 roku. To o 14,9% więcej niż wartość świadczeń wypłaconych za analogiczny okres sprzed roku.

 
Coraz więcej klientów sięga po produkty zabezpieczające nie tylko ryzyko śmierci, ale też zapewniające wypłatę świadczeń w razie poważnych chorób, pobytu w szpitalu czy nieszczęśliwych wypadków. Takie sytuacje zdarzają się relatywnie częściej, co wpływa na rosnącą wartość wypłaconych świadczeń.
Na wzrost wypłaty świadczeń ma również wpływ rosnące zainteresowanie ubezpieczeniami na życie, co potwierdzają wyniki sprzedaży polis. Składka przypisana brutto z polis indywidualnych za okres od połowy 2018 roku do połowy 2019 roku jest o 7,1% wyższa od wyniku sprzed roku, a jej wartość za ten okres wynosi 182,2 mln zł. Natomiast w ramach ubezpieczeń grupowych wartość przypisanej składki wyniosła 95 mln zł i jest wyższa o 21,1% od wyniku z analogicznego okresu z poprzedniego roku. Co więcej, polisy są coraz starsze, a średnia wieku w całym portfelu wzrasta i również z tego powodu jest więcej wypłacanych świadczeń.
 
Natychmiastowe wsparcie
 
Klient zawierając z nami umowę ubezpieczenia obdarza nas zaufaniem, że w razie nieszczęścia zapewnimy jemu lub jego bliskim pieniądze w takiej wartości, która przyniesie rodzinie realne poczucie bezpieczeństwa finansowego. To nasza odpowiedzialność, by tej obietnicy dotrzymać. A zdając sobie sprawę z tego, w jak trudnym momencie znajdują się klienci i ich bliscy, staramy się wypłacać świadczenia jak najszybciej, nie przekraczając terminu 2 dni od daty otrzymania kompletnej dokumentacji dla prostych spraw. Natomiast w przypadku poważniejszych zdarzeń staramy się nie przekroczyć terminu 3 dni roboczych – dodaje Iwona Wiśniewska-Jacak, Dyrektor Działu Wypłaty Świadczeń.
 
Unum Życie chcąc przyspieszyć proces wypłaty świadczeń wprowadziło pewne usprawnienia.
W obsłudze wniosków o wypłatę świadczeń z ubezpieczeń grupowych pomagają roboty, których zadaniem jest automatyczna rejestracja dokumentacji. Dzięki temu część świadczeń wypłacana jest w ciągu jednego dnia. Warto podkreślić, że ustawowy termin na wypłatę świadczenia wynosi 30 dni.
Najwyższe świadczenie wypłacone uprawnionym w okresie od lipca 2018 do połowy roku 2019 w polisie indywidualnej wyniosło 1.270.000,00 PLN, natomiast w polisie grupowej 720.000,00 PLN.

Zmiany w Zarządzie Unum Życie

22 lipca 2019 Firma

Rada Nadzorcza Unum Życie TUiR S.A. powołała w skład Zarządu Łukasza Świerczka, który odpowiedzialny będzie za Pion Prawno-Administracyjny spółki.

 
Łukasz Świerczek związany jest z Unum od 2009 roku. W 2012 roku objął funkcję Chief Compliance Officera, natomiast od grudnia 2015 odpowiadał także za obszar prawny jako Chief Legal Officer. W lutym 2016 roku pracownicy i współpracownicy spółki wybrali go do pełnienia funkcji Oficera ds. Etyki, którą piastuje do dziś. Nadzorował zmianę właścicielską spółki od strony prawnej i administracyjnej. Jest Członkiem Zarządu Fundacji Unum.
 
Przed rozpoczęciem kariery w branży ubezpieczeniowej zdobywał doświadczenie jako Compliance Officer na rynku kapitałowym. Posiada duże międzynarodowe doświadczenie, zarówno w zakresie projektów korporacyjnych, jak i ubezpieczeniowych zdobywane w ramach Grupy Unum, a wcześniej Prudential Financial, Inc. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studia podyplomowe z audytu wewnętrznego i kontroli finansowej organizowane przez Krakowską Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej. Jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, posiada również tytuł FLMI instytutu LOMA. W lipcu 2019 roku decyzją Rady Nadzorczej Łukasz Świerczek został powołany do Zarządu Unum Życie i w tej roli nadzorować będzie Pion Prawno-Administracyjny spółki.
 
Nominacja Łukasza Świerczka na Członka Zarządu jest wyrazem uznania dla jego ogromnej wiedzy i wieloletniego zaangażowania w rozwój spółki w zgodzie z przyjętymi wartościami etycznymi, wymaganiami regulacyjnymi i wewnętrznym kodeksem. Ogromnie się cieszę, że Łukasz powiększy skład Zarządu Unum. Jego doświadczenie będzie niezwykle cenne w realizacji naszej strategii, dalszym rozwoju firmy i umacnianiu naszej pozycji rynkowej jako firmy rzetelnej, etycznej i odpowiedzialnej za powierzone nam przez klientów bezpieczeństwo finansowe – komentuje Aneta Podyma-Milczarek, Prezes Zarządu Unum Życie.

Aneta Podyma-Milczarek w gronie 25 najlepszych menadżerów 2019 roku

02 lipca 2019 Firma

Wyjątkowa troska o klientów, oferowanie przez Unum jedynie takich planów ubezpieczeniowych, które są w zgodzie z indywidualnymi potrzebami klientów oraz wysokie standardy Prezes Zarządu Anety Podymy-Milczarek w prowadzeniu biznesu zostały docenione przez Magazyn Home& Market.

 
Redakcja pisma umieściła Anetę Podymę-Milczarek w zestawieniu 25 najlepszych menadżerów 2019 roku.
 
Jestem zaszczycona tym wyróżnieniem, szczególnie w tak prestiżowym gronie autorytetów biznesu. Za tym sukcesem stoi ogrom pracy całej firmy, wszystkich zespołów, którzy wierzą w naszą misję opartą na wyjątkowej trosce o klientów i nieprzerwanie pracują w duchu uczciwości, odpowiedzialności oraz utrzymując wysoki poziom zaangażowania. Jestem pełna dumy i dziękuję moim pracownikom i współpracownikom za ich wyjątkowe standardy pracy, bo to dzięki ich konsekwencji w działaniu Unum jest dostrzegane i doceniane na rynku – komentuje Aneta Podyma-Milczarek.
 
Magazyn Home&Market każdego roku prezentuje listę 25 Menedżerów Roku – najlepszych zarządzających, którzy swoją wiedzą, umiejętnościami i osobowością wpływają na kształt spółek, odbijających swoje piętno na rodzimej gospodarce. Wszyscy ujęci w zestawieniu menadżerowie ciężko zapracowali na dzisiejszą pozycję i wyróżnili się na tle pozostałych wyjątkową jakością w działaniu i niedoścignionymi standardami w zarządzaniu biznesem.
 

Wyniki badań Unum Insight 2019

04 czerwca 2019 Rynek

Badania pokazują, że w razie nieprzewidzianych zdarzeń Polacy chcą polegać na rodzinie, która będzie spłacać ich zobowiązania finansowe. To również dla rodziny głównie sięgamy po polisy ubezpieczeniowe.

 
Choć najczęściej wskazywanym źródłem pieniędzy na „czarną godzinę” są w Polsce oszczędności (28% wskazań), polisa na życie (25% wskazań) oraz pożyczka od przyjaciół lub krewnych (18%), to badania Unum Insight pokazują, że Polacy najczęściej mają odłożone środki na pokrycie maksymalnie 3-miesięcznych zobowiązań – tak odpowiedziało 38% ankietowanych. Jednak aż 27% ma zgromadzone środki na okres krótszy niż 1 miesiąc. Zaledwie 15% badanych posiada oszczędności, które pokryłyby więcej niż 6-miesięczne wydatki.
 
Amerykanie również sięgnęliby po oszczędności (45%) i wypłatę z polisy na życie (43%), natomiast trzecim źródłem finansowania w razie śmierci głównego żywiciela byłyby pieniądze zgromadzone na emeryturę (37% wskazań). Pożyczka od bliskich i krewnych to najmniej popularne rozwiązanie za oceanem (8% wskazań).
 

 
W razie nagłej śmierci, zarówno Polacy, jak i Amerykanie wskazali najczęściej małżonków, jako tych odpowiedzialnych za spłatę pozostałych zobowiązań finansowych. Co ciekawe, 41% ankietowanych Polaków (20% Amerykanów) uważa, że nie posiada żadnych zobowiązań finansowych, którymi obarczyliby rodzinę po ich śmierci.
 

 
Świadomość wysokości swoich comiesięcznych zobowiązań finansowych, codziennych opłat i kosztów utrzymania jest bardzo ważna dla prawidłowego oszacowania wysokości sumy ubezpieczenia. Dzięki temu w razie śmierci możemy zapewnić bliskim odpowiednio wysokie środki, które pomogą im utrzymać podobny standard życia przez dłuższy czas – komentuje Borys Kowalski, członek zarządu Unum Życie.
 
Niemal co trzeci badany Polak szacuje, że wysokość sumy ubezpieczenia w jego polisie na życie nie powinna przekraczać 100 000 zł. Co piąty Polak ocenia, że wypłata świadczenia bliskim w przypadku jego śmierci powinna wynosić od 101 000 – 250 000 zł. Ubezpieczenie na życie jest bardziej popularne w USA, gdzie polisę posiada 53% mieszkańców, niż w Polsce (44% badanych).
 
Stany Zjednoczone Ameryki to dojrzały finansowo rynek z długoletnią tradycją ubezpieczeniową. Również więcej osób, bo aż 45% doświadczyło tam wypłaty świadczenia, czyli realnej wartości ochronnej polis. W Polsce, rynek jest młodszy, odsetek osób, które miały styczność z wypłatą świadczenia wynosi 29%, natomiast wraz ze wzrostem wypłaty świadczeń i świadomości ubezpieczeniowej Polaków popularność polis na życie w Polsce będzie rosła. Z naszych badań wynika, że polisę na życie posiadają przeważnie osoby z wyższym wykształceniem, w przedziale wiekowym od 30- 59 lat, a głównym powodem zakupu polisy jest poczucie odpowiedzialności za rodzinę – dodaje Borys Kowalski.
 

 
Faktycznie, w Polsce, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, w powodach zakupu polisy dominują motywacje rodzinne, natomiast osoby powyżej 50. roku życia sięgają po ubezpieczenia z myślą o pokryciu kosztów pochówku. Ci, którzy nie decydują się na ubezpieczenia, najczęściej swoją decyzję argumentują zbyt wysokimi dla nich kosztami polisy lub, że nie czują jeszcze potrzeby ubezpieczeniowej (najczęściej są to osoby młode).
 

 
Bez względu na fakt posiadania polisy, ubezpieczenia na życie wzbudzają w Polakach pozytywne emocje: spokój, poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialność za bliskich. Podobnie jest w USA, choć tam mieszkańcy częściej niż w Polsce czują się zestresowani na myśl o ubezpieczeniu (18% w USA vs. 7 % w Polsce).
 
***
O badaniu: Unum Insight to badanie omnibusowe na reprezentatywnej próbie Polaków powyżej osiemnastego roku życia, N=970, zrealizowane techniką TAPI, przeprowadzone przez Ipsos na zlecenie Unum Życie, kwiecień 2019. Badanie porównano do analogicznego badania przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, na reprezentatywnej próbie Amerykanów w wieku powyżej 18 roku życia.

CSRFirmaProduktRynek